Back to all Post

Săpături arheologice în situl Pericei-Gouț

În această toamnă, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) a reluat lucrările de săpături arheologice sistematice din cadrul proiectului de cercetare Sacru și profan la dacii din nord-vestul României. Dacii liberi în situl Pericei-Strada Gouț. Situl, de epocă romană, a ajuns în atenția specialiștilor în urma unei descoperiri întâmplătoare a unui cuptor menajer tăiat de amenajarea unei locuințe în anul 2002. Cercetările din acel an au mai scos la iveală și alte complexe dacice (un bordei, un alt cuptor și un atelier de prelucrare a cornului) afectate și acestea de lucrările edilitare. Ulterior, în anul 2008, MJIAZ a efectuat o săpătură sistematică pe proprietatea familiei Vasile Dănilă, identificând nu doar nivele de locuire din epoca romană ci și unul, anterior, din prima epocă a fierului și altul, ulterior, din evul mediu târziu.

Anul trecut (2019) au fost trasate două unități de cercetare (S1: 7x8m și S2: 8,5x12m) care au completat imaginea anterioară cu noi și interesante complexe arheologice aparținând epocii fierului, epocii romane și celei moderne. Majoritare sunt cele datate în epoca romană (sec. 2-3) și sunt strâns legate de activitatea de prelucrare a cornului și realizare de piepteni din acest material. Majoritatea complexelor au în inventar piese care sugerează acest univers ocupațional al comunității de daci liberi de pe teritoriul actualului Pericei (resturi debitate din corn, piepteni sau fragmente de piepteni, lamele în curs de finisare, șpan rezultat din realizarea lamelelor, gresii pentru finisaje, ustensile din fier, fragmente de tipare și ceramică întregibilă și fragmentară). Au fost cercetate complet sau parțial (datorită surprinderii incomplete în suprafața investigată) 47 complexe arheologice (locuințe, ateliere, gropi de provizii/menajere, instalații de foc/cuptoare, gropi de stâlp) cu un inventar variabil în funcție de caracterul fiecăruia. 

În Campania anului 2020, cercetările au continuat prin trasarea  a trei suprafețe (S3, S4, S5) în vederea completării imaginii oferite de campania anterioară. Suprafața cercetată a totalizat 105 mp, iar pământul excavat peste 100 mc. Numerotarea complexelor a continuat-o pe cea din anul precedent, ajungându-se la complexul nr. 70. Și în această nouă campanie a fost descoperit un material arheologic extrem de bogat și au fost lămurite problemele legate de cronologia sectorului. A fost investigată complet construcția atelier Cx 20 și o alta Cx 68, 70 cu aceiași funcționalitate, ambele datate probabil în sec. 3. De asemenea a fost investigată complet locuința Cx1 datată în sec. 4.

Mulțumim, pe această cale Primăriei comunei Pericei pentru sprijinul acordat și familiei Dănilă pentru acceptul de a efectua cercetări pe terenul privat.   

 

               

   

    

 

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X