Back to all Post

LUDICA MEDIAEVALIA. Jucării și jocuri medievale pe teritoriul României. Schiță arheologică

Apariție editorială:

Volumul ”LUDICA MEDIAEVALIA. Jucării și jocuri medievale pe teritoriul României. Schiță arheologică” semnat de dr. Dan Băcueț-Crișan a văzut lumina tiparului la Editura Mega/Editura Porolissum,  în Seria Bibliotheca Mvsei Porolissensis XXXIII.

Încă din preistorie, jucăriile și jocurile au însoțit comunitățile umane, metamorfozându-se și evoluând împreună. Datorită epocilor diferite în care au fost produse și utilizate, jucăriile și jocurile constituie excelente obiecte de studiu deoarece pot furniza o serie de date importante despre mentalitatea colectivă sau individuală.

Fără discuție că parcursul cronologic al jucăriilor și jocurilor (din cele mai vechi timpuri și până astăzi) reflectă transformări importante:

  • dezvoltarea în timp a tehnologiei, a mijloacelor de locomoție ori a vestimentației,
  • calitatea materialului și complexitatea produsului reflectă perioade de avânt economic sau crize economice profunde,
  • jucăriile și jocurile au constituit uneori și mijloace de propagandă,
  • jucăriile au reprezentat și modalități de promovare sau ironizare a unor profesii.

Prin cele câteva artefacte prezentate am încercat să surprindem unele fațete ale ludicului, stârnind interesul pentru jucăriile sau jocurile medievale. Descoperirile provin din mai multe obiective arheologice din România, cu încadrări cronologice variate, cu caracteristici formale și materiale diferite. Ele sunt confecționate din lut, os/corn și piatră, având grade diferite de realizare artistică. Cu siguranță, jucăriile și jocurile caracterizate prin materiale de calitate și complexitate formală/artistică au aparținut unor membri ai elitei/elitelor, în schimb, cele modeste aparțineau oamenilor de rând ai comunității/comunităților.

Toate aceste descoperiri creionează o lume complexă care, prin preocupările sale ludice, pare să nu difere de cea din alte părți ale Europei medievale. Pentru spațiul transilvan, sursele documentare vorbesc despre pierderi de obiecte la jocul de zaruri, interzicerea jocurilor de noroc de către reprezentanți ai bisericii, mergând uneori până la aplicarea unor pedepse.

După cum am mai afirmat și la începutul acestor rânduri, nu avem pretenția exploatării integrale a acestui subiect fiind convinși că prin depozitele muzeelor există încă artefacte cu utilitate ludică care așteaptă să fie scoase la lumină. Poate că, după această abordare, mediul românesc de specialitate va dori să se aplece cu mai mare atenție asupra unei astfel de teme, scormonind cu și mai mare atenție printre categoriile de artefacte medievale ori reevaluând publicații mai vechi. Fiecare artefact identificat poate contribui la dezvăluirea materialității prin care s-a manifestat ludica mediaevalia!” –  dr. Dan Băcueț-Crișan.

Cartea poate fi achiziționată de la sediul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, str. Unirii nr. 9.

Personaje jucând șah. Libro de los juegos (sec. XIII)/Characters playing chess. Libro de los juegos (XIII th century) (după/after Grandet, Goret 2012).

CUPRINS

CAP. I. PLEDOARIE PENTRU O ARHEOLOGIE A LUDICULUI MEDIEVAL (ȘI NU NUMAI!).

CAP. II. JUCĂRII.

CAP. II. 1. O lume a animalelor în miniatură: figurinele zoomorfe.

CAP. II. 2. „Copiii” copiilor: păpușile.

CAP. II. 3. Joaca de-a bucătăria: vesela miniaturală.

CAP. III. JOCUL DE ȘAH.

CAP. III. 1. Un “câmp de luptă” cu pătrate albe și negre. Repere ale evoluției jocului de șah în Europa medievală.

CAP. III. 2. Figuratismul pieselor de șah.

CAP. III. 3. Abstractizarea pieselor de șah.

CAP. IV. ALTE JOCURI: ZARURI, „MOARĂ”, „TABLE”.

CAP. IV. 1. Pasiunea pentru jocul cu zaruri.

CAP. IV. 2. A confecționa jetoane pentru jocuri.

CAP. IV. 3. Componente ale unor jocuri de tip „moară” sau „table”.

CAP. V. MATERIALITĂȚILE ARHEOLOGICE LUDICE MEDIEVALE DIN ROMÂNIA. O ETAPĂ A ABORDĂRII.

 

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate