GALERIA IOAN SIMA

Fondat în 1951 și reorganizat în 1971, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău a beneficiat, inițial, de două expoziții permanente: cea de istorie și cea de artă populară. Ulterior, printr-un gest de o remarcabilă noblețe sufleteasca și artistică, Ioan Sima, artist plastic deja consacrat la vremea aceea, originar din Pericei (Sălaj), propune forurilor culturale ale vremii o donație de tablouri personale, cu condiția ca ele să fie păstrate într-un spațiu adecvat și care să constituie nucleul unui muzeu memorial…

******************************************************************************************

PALEOLITIC

Paleolitic

Prima epocă a dezvoltării comunităților umane-paleoliticul, este reprezentată în expoziția de bază a muzeului prin reconstituirea unui habitat de peșteră,  și anume peștera de la Cuciulat, loc de descoperire al unor picturi rupestre datate între 10000 și 8000 î.Chr. Alăturat sunt expuse și obiecte specifice acestei perioade, lame, toporașe de mână, descoperite în așezarea de la Perii Vadului (județul Sălaj).

******************************************************************************************

NEO-ENEOLITIC

Neo-Eneolitic

La fel ca toate reconstituirile prezente în expoziția de bază, casa neolitică este reconstituită pe baza unui context real, identificat în cadrul cercetărilor arheologice din așezarea neolitică de la Porț ”Corău”. Locuința de suprafață este completată de o zonă de lucru, ilustrând astfel cea mai cunoscută activitate meșteșugărească de la Porț, confecționarea obiectelor din piatră (dălți, topoare, tesle, zdrobitoare).

******************************************************************************************

EPOCA BRONZULUI

Este reconsEpoca Bronzuluitituit ambientul unui atelier pentru turnat piese de bronz descoperit în așezarea din epoca bronzului cercetată în localitatea Recea. Pe vatra de foc este așezat un creuzet cu metal pentru a se topi în vederea turnării. Lângă vatra de foc, un personaj suflă aer printr-o duză pentru a spori combustia.

 

******************************************************************************************

EPOCA FIERULUI (î. Chr.)

Epoca fierului ( î. Chr.)Din importanta aşezare fortificată, cercetată în ultimii 20 de ani, de la Şimleu Silvaniei-Observator, am ţinut să reconstituim un interior de locuinţă de suprafaţă cu inventarul ceramic specific epocii. În vitrina corespunzătoare este expus depozitul de piese din bronz de la Sâg.

 

******************************************************************************************

CELŢII (sec. IV-III î. Chr.)

În expansiCelțiiunea lor spre răsărit, celţii au cucerit şi Transilvania, stăpânind-o până la finalul sec. II î.Chr. Celţii au adus cu ei prelucrarea fierului la scară largă şi modelarea ceramicii la roata olarului. Expoziţia şi-a propus să reproducă un atelier de meşter olar, în care se regăseşte şi cuptorul pentru ars recipientele realizate şi uscate pe poliţe.

 ******************************************************************************************

DACII (sec. II î. Chr. -I d. Chr.)

CDaciionfecţionarea ceramicii la roata olarului, dar mai ales metalurgia fierului au fost preluate şi dezvoltate de către daci după dispariţia celţilor din Transilvania. În segmentul expoziţional dedicat civilizaţiei dacice ne-am propus să reconstituim atelierul metalurgic de pe dealul Cetate de la Şimleu Silvaniei. În acest atelier meşterul dac locuia şi muncea realizând atât obiecte din fier, cât şi din bronz şi argint, dar şi confecţiona replici fidele ale monedei romane.

******************************************************************************************

LIMESUL ROMAN (sec. II-III d. Chr.)

******************************************************************************************

ROMANII (sec. II-III d. Chr.)

În secolului XIX Károly Torma spunea în urma vizitei pe dealul Pomăt: ,,În zona Pomet, chiar dacă e o zonă sălbatică, din ruinele construcțiilor Limesul roman 3observăm înalta tehnică a arhitecturii romane[…].Este copleșitoare această măreție a puterii de făurire romană. Doar astfel înțelegem vorba lui Seneca: ”oriunde cucereau romanii, ei ajungeau să și locuiască pe acolo.”[trad. după Károly Torma 1863].

Mai mult...

******************************************************************************************

EV MEDIU TIMPURIU

Tipică pEV MEDIU TIMPURIUentru secolele VIII-X, locuinţa de suprafaţă, prevăzută cu cuptor de tip pietrar, surprinde şi unul dintre apectele casnice ale perioadei, râşnitul grâului, ilustrat prin prezenţa feminină din interior.

 

 

******************************************************************************************

TÂRGUL DE ZALĂU

SegmenTârg de Zalăutul consacrat reconstituirii Târgului de Zalău îşi propune introducerea vizitatorului în atmosfera specifică începutului de secol XX, prin surprinderea principalelor elemente ce caracterizau locul celor mai potrivite şi fertile interacţiuni sociale. Coloratura specifică a segmentului expoziţional este dată de diversitatea produselor ce se comercializau în târguri, dar şi de prezenţa „vânzătorilor” şi „cumpărătorilor”. De asemenea,  aspectul cosmopolit specific zonelor comerciale  este susţinut şi prin multietnicitatea surprinsă în expoziţie la nivelul portului personajelor, precum şi a produselor comercializate.

******************************************************************************************

EPOCA DE AUR

Segmentul eEpoca de aurxpoziţional prezintă elemente de viaţă politică, economică şi socială, precum şi dinamica spaţiului locuit în perioada regimului comunist, mai precis din ultimele două decenii ale acestuia (după reorganizarea administrativă din 1968). De asemenea, epoca este suprinsă prin „tipologiile” create şi adaptate de ideologia regimului comunist: „şoimii patriei”, „pionerii”, precum şi prin reprezentarea specifică a unor categorii socio-profesionale: muncitorii.

******************************************************************************************

ARMAMENTARIA

Sala estARMAMENTARIA 1e destinată evidenţierii evoluţiei armamentului şi a echipamentului militar din preistorie până în epoca contemporană. Pe peretele stâng al sălii este redat grafic armament din epoci diverse, iar pe cel drept a fost realizată o panoplie cu arme albe şi de foc din evul mediu până în zilele noastre. În sală sunt expuse central 13 manechine de războinici echipaţi cu replici şi piese originale specifice epocii pe care o reprezintă.

Vitrinele adăpostesc piese originale de armament şi echipament militar, dar şi o machetă de castru roman şi una reproducând o cetate dacică.

******************************************************************************************

SALA TEZAURULUI

Cele mTEZAURai reprezentative descoperiri numismatice, alături de  o serie de podoabe purtate de-a lungul timpului, fac obiectul expunerii în Sala Tezaurului. Aici vizitatorul poate admira, într-un ambient aparte, podoabe din Epoca bronzului și bare de bronz în formă de verigă deschisă, folosite ca mijloace de plată înainte de apariția monedei, monede și podoabe dacice din argint, monede și podoabe din epoca romană și medievală.

******************************************************************************************

GALERIA PERSONALITĂȚILOR SĂLĂJENE

Segmentupersonalitati Sălăjenel ilustrează viaţa şi activitatea personalităţilor sălăjene care s-au afirmat în diferite domenii ale vieţii politice, religioase şi culturale, devenind personaje reprezentative pentru evoluţia istorică a societăţii româneşti în secolele XIX-XX. Datorită reprezentativităţii şi implicării în evenimente majore ale istoriei naţionale, familiile Pop de Băseşti, Maniu, Coposu, precum și ideologul revoluției pașoptiste, Simion Bărnuțiu, beneficiază de un spațiu mai consistent.

******************************************************************************************

FUNERARIA

Sala suFunerariaprinde evoluţia ritului şi ritualului funerar din epoca neolitică până la practicile specifice satului tradiţional, pornind de la ideea că domeniul funerarului oferă, îndeosebi pentru perioadele îndepărtate de timp, informaţii esenţiale cu privire la segmentul credinţelor religioase şi a comportamentelor rituale.

 

******************************************************************************************

LAPIDARIUM

Un elemelapidarium 1nt definitoriu al istoriei romane era scrisul. Textele latinești și grecești descoperite pe monumentele recuperate accidental sau în urma cercetărilor arheologice aduc un aport important cercetării civilizației romane. O parte din aceste monumente se află expuse în lapidarul roman din curtea muzeului. Astfel aflăm informații suplimentare despre viața religioasă, istoria politică și militară, populația din zona așezărilor romane și nu în ultimul rând despre practicile funerare. Unele dintre aceste monumente și textele lor au contribuit nu de puține ori la o mai bună cunoaștere a istoriei Imperiului Roman.

Pe lângă monumentele scrise, statuile și fragmentele arhitectonice aflate în colecțiile lapidarului au relevat informații privind arhitectura și arta romană la Porolisum cât și în alte așezări romane de pe cuprinsul județului Sălaj.

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X