Back to all Post

Educație muzeală în vreme de pandemie

Educația muzeală ► facilitează/intermediază deschiderea muzeului pentru toți educabilii. Muzeul dezvoltă și formează percepții și trăiri emoționale față de timp și temporalitate, contribuie la conturarea identităților individuale și colective, facilitează descoperirea unor lumi diferite, îndepărtate în timp și spațiu. Muzeele sunt prin natura lor spații destinate educației. Memoria culturală nu este doar conservată de către muzeu, ea oferă și contextul propice integrării educației în cultură și invers, valorificând patrimonial în formarea identității culturale.

Muzeele se străduiesc să creeze o varietate de instrumente cultural-educaționale care să sprijine cadrele didactice și vizitatorul în apropierea lor de muzee. Este necesară și benefică colaborarea cadrelor didactice cu muzeograful pentru ca finalitățile de pedagogie muzeală să se suprapună peste cele de pedagogie școlară în accord cu programa școlară. Domeniul pedagogiei muzeale și al tehnologiei multimedia, se află în concordanță cu expansiunea educației și a modalităților educative propuse de ea.

Astfel, rolul MUZEULUI ca instituție de cultură, ca instituție muzeală educațională, este acela de a aduce în fața publicului, majoritar format din copii, acele informații disponibile prin intermediul internetului și mass-media care favorizează dezvoltarea pozitivă a bagajului de cunoștințe și personalității copiilor.

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate