Dacica 3D - Vase dacice din județul Sălaj

[RO] Lutul, piatra, lemnul și osul au fost materialele care au stat la baza dezvoltării civilizațiilor umane. Cel dintâi a fost, nu doar material de construcție, ci și materia primă care, modelată și arsă la temperaturi de până la 1000 de grade, căpăta rezistență în timp. Din lut au fost confecționate ustensile și în primul rând recipiente pentru preparat și servit hrana. În perioada dacică clasică preromană (sfârșitul sec. II  î.Hr. – începutul sec. II d. Hr), olăritul era o activitate specializată, realizată de meșteri care dețineau cunoștințe temeinice privind modelarea lutului și controlul temperaturilor de ardere a vaselor realizate de ei. Modelarea argilei, pentru obținerea acestor vase, se făcea și la roata olarului, într-o proporție mai mică la început (15%), crescând pe parcursul sec. I d.Hr. la 25-30%. Eleganța și diversitatea formelor, realizate cu ajutorul roții olarului, erau de necontestat.   Tehnicile de ardere în cuptoare performante, cât și modelarea lutului la roată, au fost înfluențate major de către olarii celți, în spațiul intracarpatic, după o dominare a acestuia în intervalul sec. III – II î.Hr. În actualul județ Sălaj nu au fost descoperite cuptoare dacice de olărit, dar ingredientele din vasele descoperite, sugerează faptul că sunt produse locale. Cercetările arheologice de anvergură, desfășurate la Porolissum / Măgura Moigradului, Marca / Cetate, Șimleu Silvaniei / Cetate / Observator și Uliul cel Mic,au adus în muzee o gamă extrem de variată de vase dacice confecționate cu mâna sau la roata olarului. Cele din prima categorie erau preponderent arse oxidant, căpătând culoarea cărămizie. Recipientele modelate la roată au în general culoarea cenușie, fiind arse în cuptoare specializate, la mari temperaturi și cu un tiraj redus al instalației de coacere. Vasele modelate 3D provin de la Marca, și majoritar, de pe Măgura Moigradului și sunt frecvent întâlnite în așezările și fortificațiile dacice. Funcționaliatea acestora este dată de forma și ingredientele adăugate în lutul din care au fost confecționate.      Modelările pot fi văzute și în VR (Virtual Reality) – pentru aceasta aveți nevoie de ochelari VR – 3D; dați click pe simbolul VR   și imersați în lumea artefactelor.

Dacica 3D – Vase dacice din județul Sălaj by Institutul Național al Patrimoniului on Sketchfab

[EN] Clay, stone, wood, and bone were the materials at the foundation of the development of human civilisations. The first of these was not only a construction material but also a raw material, which was shaped and burnt at temperatures up to 1000 degrees, gaining strength over time. Clay was used in making utensils and first and foremost containers for the preparation and the serving of dishes. During the classic pre-Roman Dacian period (end of 2nd century BC – 2nd century AD), pottery was a specialised activity, carried out by craftsmen who had a thorough knowledge of the shaping of clay and the temperature control for the burning of the vessels made by them. The shaping of the clay for obtaining the vessels was also done at the potter’s wheel. The wheel was used in a smaller proportion at the beginning (15%) but increasingly during the 1st century AD to 25-30%. The elegance and the diversity obtained with the help of the potter’s wheel were undeniable. Both burning techniques in high-performing furnaces and clay-shaping techniques using the wheel were hugely influenced by Celtic potters, after their domination within the intra-Carpathian space during the 1st and 2nd century BC. No Dacian pottery kilns were discovered in the current Sălaj county, but the ingredients in the discovered vessels suggest that they are local products. Extensive archaeological research carried out at Porolissum / Măgura Moigradului, Marca / Fortress, Șimleu Silvaniei / Fortress / Observatory and Uliul cel Mic, brought to museums an extremely varied range of Dacian hand- and wheel-shaped vessels. The former were predominantly burnt through oxidation firing, acquiring a reddish colour. Wheel-shaped vessels are generally grey in colour being burnt in specialised ovens, at high temperatures with a low circulation of the baking installation. The 3D models of the vessels come from Marca and, mostly, from Măgura Moigradului. They are frequently found in Dacian settlements and fortifications. Their shape and the ingredients added to the clay used in their shaping give the functionality of these vessels.  
Post Views: 1.345

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X