EPOCA BRONZULUI ȘI PRIMA EPOCĂ A FIERULUI

Zalău

Această perioadă – epoca bronzului ( cca. 2500 – cca. 1000 î Hrs. ) se caracterizează prin importante restructurări ale societății în comparație cu perioada anterioară, a neo-eneoliticului. Așezările epocii bronzului sunt de dimensiuni reduse, cel mai adesea locuite pe parcursul unei perioade de timp scurte. Nu lipsesc însă cele cu o îndelungată evoluție, precum așezarea de la Derșida ”Dealul lui Balota” însă aceasta constituie o excepție în zona Sălajului. Treptat, societatea devine una ierarhizată, iar aristocrația își afișează poziția prin arme sau însemne ale puterii, ori prin controlul impus asupra căilor de acces, grație așezărilor plasate în poziții dominante. Incinerația devine ritul funerar principal și nu lipsesc monumente funerare impunătoare, precum tumulul, menit a fixa posterității rangul social al defunctului. Bronzul, un aliaj pe bază de cupru devine treptat materialul din care sunt confecționate numeroase artefacte (arme, unelte, podoabe, vase, etc.). Diferitele zone ale Europei epocii bronzului sunt legate de veritabile ”artere comerciale” pe care se transmit nu doar materii prime sau produse finite, ci și idei și tehnici noi.

Cercetări arheologice care au vizat așezările acestei perioade au fost efectuate la Derșida, Șimleu Silvaniei, Giurtelecu Șimleului, Crasna, Cehei, Pericei, Recea, etc. La Recea, pe ”Valea Sulduba” un întreg sat compus din 8 construcții, (locuințe, atelier metalurgic, anexe gospodărești) a fost cercetat în vara anului 2008.

Muzeul din Zalău dispune de o bogată colecție de vase ceramice ( Foto 1 ) descoperite în locuințe sau gropi de provizii, ori de cult aflate pe cuprinsul acestor așezări. Descoperiri precum cele de la Crasna și Zăuan sugerează că au existat construcții, poate cu un caracter special, care aveau pereții decorați cu frize cu motive spiralice în relief (Foto 12) .

În câteva dintre așezările cercetate au fost descoperite indicii ale activității unor meșteri care prelucrau metalul. Este vorba despre tipare în care se turnau piese de metal, duze din lut ars, vase în care se topea metalul (creuzete) în vederea turnării în forme sau ustensile folosite în procesul confecționării ori decorării pieselor finite (dălți, poansoane, etc.). Colecția muzeului numără o mare cantitate de obiecte din corn și os descoperite mai ales în așezările de la Derșida și Giurtelecu Șimleului. Printre ele se numără și piese aflate în diverse stadii de prelucrare, ceea ce sugerează existența unor artizani care prelucrau această materie primă.

Deosebit de bogată și diversă este colecția de obiecte de bronz deținută de muzeul din Zalău. Majoritatea obiectelor de bronz provin din așa-numitele depozite de bronzuri. Acestea reprezintă ansambluri de una sau mai multe piese de bronz, cel mai adesea depuse intenționat (ofrande aduse zeilor) în diverse contexte (peșteri, gropi, ape, crăpături în stâncă, etc.). Există depozite compuse preponderent din obiecte întregi (Guruslău Foto 2), dar sunt frecvente și cele care au în compoziție mai ales piese fragmentate și bucăți de materie primă (Brâglez). Foarte spectaculoase sunt armele, precum topoarele de diverse tipuri (Foto 3-4-5-6) dar și obiectele de podoabă, precum brâurile din tablă subțire de bronz, bogat ornamentate  ori brățările purtate deopotrivă de femei și bărbați (Foto 7).

Deși bronzul se impune tot mai mult ca și principal material din care sunt confecționate arme, unelte, podoabe, nu lipsesc nici obiectele lucrate din alte materiale, precum piatra. În colecția muzeului din Zalău se află numeroase topoare lucrate din roci dure, unele dintre ele realizări de mare finețe, care probabil au reprezentat însemne ale poziției sociale a purtătorului.

Prima epocă a fierului (cca. 1000 – 450/400 a.Chr.)

În prima parte a epocii sunt încă pregnant prezente trăsăturile caracteristice epocii bronzului. Marile așezări fortificate, amplasate pe înălțimi dominante, care apar mai timid în perioada anterioară, devin mult mai frecvente. Una dintre aceste așezări, cu un sistem de fortificație sofisticat a fost cercetată la Șimleu Silvaniei. Din această așezare provine o bogată colecție de vase ceramice, unele dintre ele de mari dimensiuni. Ceramica are un aspect inconfundabil, cu un colorit dublu: negru-lustruit la exterior, respectiv cărămiziu-roșcat la interior. Vasele sunt decorate cu registre de caneluri și diverse proeminențe  Din lut sunt confecționate și diverse piese mărunte, între care mici statuete reprezentând animale. Nu lipsesc nici obiectele din bronz descoperite cu ocazia cercetărilor, precum și primele piese din fier care apar pe perioada de evoluție a așezării de la Șimleu Silvaniei (sec. XI / X – sfârșitul sec. VII / încep. sec. VI a.Chr.).

Continuă practica depunerilor de piese de bronz, ca și ofrande aduse zeilor. Se remarcă depozitele compuse din vase de bronz, arme și podoabe, precum cel descoperit la Sâg (Foto 8-9) în care se regăsesc piese ce se originează în diverse zone ale Europei și care sunt o mărturie a nivelului înalt al schimburilor intre elitele epocii din Europa.

Un fenomen care se manifestă pregnant spre sfârșitul acestei perioade constă în apariția mai ales în morminte a unor obiecte din metal ”importate” sau care imită piese similare atribute sciților, populație de origine iraniană din zona nord-pontică. Această modă a afișării unor arme sau accesorii caracteristice sciților a fost documentată arheologic până departe în Europa Centrală. De la Firminiș au fost recuperate piese aflate în inventarul unor morminte distruse. Este vorba despre un pumnal scurt cu teaca sa, ambele confecționate din bronz, bogat împodobite cu motive animaliere și decor realizat prin ajurare (Foto 10), care reprezintă unele dintre cele mai frumoase realizări artistice ale acestei perioade de pe teritoriul Transilvaniei. Din așezarea de la Porț provin numeroase vârfuri de săgeți din bronz (Foto 11), de un tip caracteristic, deasemenea lumii nord-pontice, precum și o zăbală din fier, care atestă utilizarea calului pentru tracțiune sau călărie.

Spre sfârșitul acestei perioade apar și primele vase din lut  confecționate la roata olarului, tehnică adusă din zona coloniilor grecești. Contactele cu lumea grecească balcanică sau a Pontului Euxin sunt ilustrate prin produse imitate sau ”importate”, precum fragmentele unor amfore ori mărgele confecționate din pastă de sticlă, toate descoperite într-o așezare cercetată pe valea Barcăului, la intrarea în localitatea Marca.

  • Early 20th century
  • On View: Room 41, South Wall
  • Istorie
  • Oil Panel
  • 1945.89
  • 68 x 67,5 cm
  • Art & History Museum, on loan form a private collection

Cream cheese emmental ricotta. Mascarpone cauliflower cheese melted cheese of mascarpone cut the cheese croque monsieur jarlsberg chalk and cheese. Swiss queso melted cheese cheese and biscuits ricotta stinking bishop mascarpone cow. Port salut manchego. Stilton cottage cheese squirty cheese. Manchego cheese and wine rubber cheese fromage frais brie caerphilly.

Lancashire cheese triangles danish fontina. Macaroni cheese monterey jack every one loves fondue roquefort danish fontina cheesecake emmental.

Celebrate the legacy of Dr. Martin Luther King Jr. by surrounding yourself with art, culture, and community. Enjoy free admission all day long at the MFA’s annual Martin Luther King Jr. Day Open House. There’s an array of vibrant, engaging, and collaborative programs scheduled throughout the day for all ages and abilities, presented in the spirit of Dr. King. 

Citizens Bank has sponsored the MFA’s MLK Day Open House for 17 consecutive years—allowing the Museum to welcome more than 120,000 visitors into our galleries for free to enjoy performances, tours, talks, art making, and more!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X