Back to all Post

Colecția 3D a monumentelor din Lapidarium

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău are în gestiunea sa un număr important de monumente epigrafice și sculpturale, piese de o valoare excepțională care provin în marea lor majoritate de la Porolissum, Buciumi, Romita sau din alte centre militare sau rurale romane aflate azi în limitele administrative a județului Sălaj. Date fiind preocupările noastre pentru digitizarea și prezervarea 3D a artefactelor din colecțiile muzeului, am considerat mai mult decât necesar demararea unui program de digitalizare fotogrammetrică a acestor monumente, în primul rând pentru a documenta starea lor actuală, dar și pentru a facilita accesul publicului și a mediului științific la aceste descoperiri de excepție.

Lapidarium Musei Zilahensis-Pars Epigraphica este prima fază a acestui demers, fiind în prezent digitizate toate cele 40 de monumente epigrafice din Lapidarium-ul muzeului, urmând a fi încărcate pe platforma online Sketchfab, sub egida Institutului Național al Patrimoniului. Mulțumim pe această cale colegilor noștri Bogdan Șandric și Marius Streinu pentru facilitarea procesului de upload pe platformă.

Primul model adus în fața publicului conține baza de statuie și statuia lui Iupiter Dolichenus descoperite la Porolissum în sanctuarului dedicat acestei zeități, una dintre cele mai des adorate divinități printre militarii staționați în armatele provinciale romane. Pe baza de statuie se regăsește următorul text:

 I(ovi) o(ptimo) m(aximo) [D(olicheno)]

pro salute eṭ [incolu]-

mitate Imp(eratoris) C(aesaris) M(arci) [Ant(onii)]

Gordiani Pii Fel(icis) Aug(usti)

    5   et coh(ortis) III Camp(estris) M(arcus) Aur(elius) Flạ-

(v)us IIIIvir m(unicipii) S(eptimii) P(orolissensis) M(arcus) Ant(onius) Ma-xiṃụ[s]

vet(eranus) ẹt ḍẹc(urio) ọ[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus)

m(unicipii) s(upra) s(cripti) et Ạụṛẹ(lius) Fla(v)us dec(urio) m(unicipii) vegesi[m]ạ[r(ius)]

ṣacerdotes dei et coḥ(ortis) s(upra) s(criptae) [t]eṃp[l(um) cum]

   10  tabernis (a)ere suo feceṛu[nt].

(text latin după I. Piso, Epigraphica Porolissensia (I), ActaMN 38/I, 2001, pp. 225-233, nr. 2).

Traducere:

            Lui Iupiter cel prea Bun și prea Mare, pentru sănătatea și propovăduința împăratului Cezar Marcus Antonius Gordianus, pios și fericit August și cohortei a treia Campestris. Marcus Aurelius Flavus, quattuorvir al municipiului septimian Porolissum, Marcus Antonius Maximus, veteran și decurion decorat cu ornamente quattorvirale ale municipiului mai sus menționat, și Aurelius Flavus, decurion al municipiului și vicesimar, preot al zeului și al cohortei mai sus menționate, au construit din surse proprii templul și tavernele.

 

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X