Neoliticul și eneoliticul timpuriu în Depresiunea Șimleului

Titular: dr. Sanda Băcueț-Crișan, Șef Secție Arheologie preventivă, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Relieful în cea mai mare parte colinar, depresiunile, zonele facile de trecere între depresiuni, reţeaua hidrografică bogată axată în principal pe râurile Someș, Crasna, Barcău, Almaș, Zalău, au făcut ca teritoriul judeţului Sălaj să se constituie ca o zonă de contact între comunităţile umane din zona intracarpatică și cele nord-vestice. În acest context nu trebuie să ne mire multitudinea de situri neo-eneolitice dar și de aspecte culturale identificate până în prezent pe teritoriul judeţului Sălaj și mai ales în Depresiunea Șimleului.  Având în vedere acest fapt principala temă abordată de-a lungul anilor a fost Neoliticul și eneoliticul timpuriu in Depresiunea Șimleului. Punctul de plecare în cercetarea neo-eneoliticului din judeţul Sălaj,  cuprins în spaţiul mai larg al bazinului Tisei superioare, a fost teza de doctorat și cele două volume apărute ca urmare a documentării tezei Neoliticul și eneoliticul timpuriu in Depresiunea Șimleului, editura ALTIP, Sibiu, Alba Iulia 2008 și Cultura Starčevo-Criș în depresiunea Șimleului , editura Mega, Cluj Napoca 2008.

Tema asumată are ca obiectiv studiul tuturor aspectelor legate de evoluția comunităților umane din neo-eneolitic: economic, social, antropologic. Cum cea mai  intensă cercetare arheologică a fost întreprinsă în situl de la Porț ”Corău” (cercetări arheologice preventive 2002, 2003, 2010- 2012) multe din studiile realizate în ultimii ani au vizat rezultatele cercetărilor din acest sit, urmând ca monografia sitului la care se lucrează în prezent, să completeze informația prezentată  în cele peste 20 de studii care prezintă fragmente de viată neolitică.  Un alt sit care a beneficiat de cercetări de mai mare anvergura a fost cel de la Pericei ”Keller tag”, urmat de Șimleu Silvaniei ”Tudor Vladimirescu”. Rezultatele cercetărilor au fost de asemenea prezentate atât la diverse conferințe interne sau internaționale sau în studii și monografii.

Subsumate acestei teme principale sunt alte două preocupări care vizează rezultatele analizelor antropologice – determinări și datare, precum și o temă asumată de un colectiv mai larg de cercetători ai muzeului nostru, Carnea în alimentația comunităților din preistorie la evul mediu timpuriu. Studii de paleofaună pe baza descoperirilor arheologice, un proiect extrem de important pentru cercetarea alimentației, a vânătorii și a creșterii animalelor în epocă., pentru care au fost derulate primele etape ale analizei materialului osteologic.

Rezultate:

https://muzeulzalau.academia.edu/SandaBacuet

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X