Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis

Titular: drd. Horațiu Cociș, asistent cercetare, Secția Cercetare științifică, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Proiectul Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissesis, proiect de cercetare care suprapune în mare parte teza de doctorat cu același titlu (conducător științific Prof. dr. Habil Radu Ardevan, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), are ca obiectiv principal studierea fortificațiilor frontaliere limitrofe, părți componente ale frontierei romane-limes Romanus, distribuite geografic pe teritoriul administrativ al județului Sălaj. Dezideratele acestui proiect de cercetare se încadrează pe mai multe paliere, de la cartarea și scanarea topo-fotogrammetrică a turnurilor de supraveghere, a structurilor mediane de tip burgus și a fortificațiilor liniare, la analizele spațiale geo-statistice (analize de vizibilitate și intervizibilitate, calcule de pantă și acces, etc), stabilirea sferelor funcționale și cronologice, analiza artefactelor și valorificarea vechilor cercetări arheologice.

În cadrul acestui proiect au fost realizate mai multe cercetări de teren, în special pentru recartarea și identificarea de noi structuri (în special turnuri de supraveghere), acestea fiind cele mai numeroase componente fizice ale frontierei romane din arealul studiat. Urmate de acest prim proces, scanările topografice RTK și cele fotogrammetrice au avut ca scop obținerea unor modele 3D pentru o mai bună înțelegere a ruinelor cât și realizarea unei documentații cu tehnici moderne per se. La aceste procedee adăugăm realizarea de fotografii aeriene pentru obținerea unui cuantum de informații legate de amplasarea acestor elemente în peisajul arheologic frontalier roman.

Documentarea de teren și post-procesarea datelor a fost coroborată atât cu valorificarea materialului arheologic rezultat din vechile cercetări arheologice, pentru a obține o imagine mai clară despre cotidianul cazon al soldaților detașați în aceste turnuri de supraveghere cât și pentru a stabili, pe cât este posibil, un palier cronologic-evolutiv, dată fiind metamorfoza constantă a frontierei romane, în funcție de factorii micro-geografici și politico-economici locali.

Un ultim aspect a fost cercetarea arheologică a două puncte cheie, anume a turnului de supraveghere de pe Dealul Poguior (com. Mirișid), parte componentă a organizării frontierei romane în zona Porții Meseșene, fiind în principal atestat faptul că avem de-a face cu un control timpuriu al trecătorii indicat de existența unui turn de lemn suprapus de un turn circular de piatră. Al doilea punct a fost cercetarea presupusei fortificații liniare de la Prodănești-Pe Șanț unde a fost speculată existența unui zid, similar cu cel din Poarta Meseșană. Cercetarea arheologică a infirmat această ipoteză.

 

Obiective:

 • documentarea topografică RTK și scanarea fotogrammetrică a unor fortificații minore din cadrul frontierei romane de pe teritoriul jud. Sălaj.
 • Realizarea de cercetări arheologice
 • Procesarea materialului arheologic provenit din vechile cercetări.
 • Procesarea documentației primare provenite din vechile cercetări.
 • Stabilirea palierelor cronologice ale fortificațiilor minore.
 • Analiza funcțională a fortificațiilor minore din cadrul frontierie romane de pe teritoriul jud. Sălaj.
 • Valorificarea rezultatelor prin articole de specialitate și prezentări în cadrul unor sesiuni de comunicări naționale și internaționale
 • Promovarea frontierei romane prin articole de presă, interviuri, vizite ghidate și tipărirea unor ghiduri tematice.

Rezultate

https://muzeulzalau.academia.edu/CocisHoratiu

 

 1. Frontierele Daciei Porolissensis (I). Salva (jud. Bistrița-Năsăud) în Revista Bistriței XXIX/2015, 46-57.
 2. Limitis Provinciae Daciae Porolissensis. Negrilești (Jud. Bistrița-Năsăud) în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 22/2016, 53-67.
 3. The Roman frontier in Bistrița-Năsăud county. Part I. The Repertory în Journal of Ancient History and Archaeology, 4/1/2017, 25-45 (în colaborare cu Radu Zăgreanu, Corneliu Gaiu, Dan Vaida și Ioan Bîcă).
 4. Watchtowers and burgus-type structures reflected in Roman epigraphic sources (1 st -3 rd century AD.) în Revista Bistriței, XXX/XXXI/2016-2015, 43-51.
 5. The Rural Landscape of the Frontier of Dacia Porolissensis. A Case Study: the Northern Sector-territorium Arcoba(da)rense-The Valley of River Someșul Mare în Ziridava, 31/2017, 153-164.
 6. Linear Fortifications on the North-Western Frontier of Dacia Porolissensis. An Overview in V. Bârcă (ed.), Orbis Romanus and Barbaricum. The Barbarians around the Province of Dacia and Thei Relations with the Roman Empire, Cluj-Napoca, 2016, Ed. Mega, 41-76.
 7. Some Considerations on the Brick and Tile Stamps from the Frontier Watchtowers of Dacia Porolissensis în Arheovest VI, 2018, 399-415.
 8. The Roman Frontier Watchtower from Măgura Stânii (Zalău, Sălaj County) în Acta Musei Porolissensis, 2018, XXXIX, 88-102 (în colaborare cu Dan Băcueț Crișan și Ioan Bejinariu).
 9. Small finds from the Watchtowers of Porolissum Area în Acta Musei Porolissensis, XXXIX, 64-85 (în colaborarea cu Horea Pop).
 10. Secondary Roads of Potaissa. Case study: a new road segmen from Livadă-Valea Agrișului-Iara (Cluj County) în Ziridava 32/2018, 93-118 (în colaborare cu Paul Chiorean și Ciprian Ciobanu).
 11. The Burgi from the Frontier of Dacia Porolissensis. Structures, Landscape, Functionality în Studia UBB, 62/1/2018, 34-77.
 12. Archaeologia Porolissensia. Repere generale în cercetarea arheologică a epocii romane de pe teritoriul județului Sălaj în , D. Băcueț, S-Băcueț, I. Bejinariu, H. Pop, H. Cociș, D. Deac, 100 de ani de cercetări arheologice în Sălaj, 2018, 117-146.
 13. Turnul roman de frontieră de la Mirșid-Făjiște în Buletinul LIMES, III/2018,21-24.
 14. The Roman Frontier Watchtower from Porolissum-Poiana Moigrădanilor în Journal of Ancient History and Archaeology, 1/2019, 45-59.
 15. Surface and Low Altitude Surveys on the Military Vici from Sălaj County (Dacia Porolissensis) în Analele Banatului, 2019, 35-52.

18 Low Altitude Mapping of the Frontier Fortlets from Porolissum-Brebi. Digital Models and FrontierInterpreations în LIMES XXIIII, Serbia, 2021, sub tipar.

 1. The Pottery Kilns from Porolissum-Sărata and the Problem of the Settlement’ Inner fortification în Acta Musei Porolissensis, 41, 2019, 185-252.
 2. Limes Porolissensis (frontiera romană din județul Sălaj). Ghid de prezentare generală/Limes Porolissensis (the Roman Frontier from Sălaj County). Overview Guide, ed. Mega, 2019.

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X