Cercetare
Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV României
Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV României

Epoca bronzului și prima epocă a fierului reprezintă pentru Europa continentală o perioadă de circa două milenii (cca. 2500 î. Chr. – 500 î. Chr.) în care apar, se amplifică și devin definitorii o serie de fenomene care în cele din urmă vor duce la geneza populațiilor europene menționate pentru prima dată în operele istoricilor antici greci, eleniști și romani...

Toarta si cercuri de fier sec. VIII-IX
Contribuții arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în Depresiunea Silvaniei

Până în prezent, în Depresiunea Silvaniei au fost cartate peste 100 de situri arheologice databile în sec. VII-XI, dintre acestea fiind sondate arheologic peste 40 obiective: așezări, cimitire (incinerație, inhumație), cetăți (pământ, piatră).

Cultele isiace în provinciile Pannonia, Dacia și Moesia
Cultele isiace în provinciile Pannonia, Dacia și Moesia

Tema reprezintă studiul cultelor religioase egiptene în provinciile dunărene ale Imperiului Roman în toate manifestările sale ce pot fi surprinse prin materialitatea religioasă. Astfel ne propunem să analizăm cronologia cultelor egiptene din secolele III î.e.n. până la dispariția treptată la începutul secolului al IV-lea d. Chr. iar ulterior analiza se va concentrat pe două studii de caz: cultele egiptene la Potaissa (Turda) și Tomis (Constanța) ...

Fortificatii (Copy)
Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis

Proiectul de cercetare Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissesis are ca obiectiv principal studierea fortificațiilor frontaliere limitrofe, părți componente ale frontierei romane-limes Romanus, distribuite geografic pe teritoriul administrativ al județului Sălaj.

Suprafată cercetata
Neoliticul și eneoliticul timpuriu în Depresiunea Șimleului

Cercetarea are ca obiectiv studiul tuturor aspectelor legate de evoluția comunităților umane din neo-eneolitic: economic, social, antropologic. Cum cea mai intensă cercetare arheologică a fost întreprinsă în situl de la Porț ”Corău” (cercetări arheologice preventive 2002, 2003, 2010- 2012) multe din studiile realizate în ultimii ani au vizat rezultatele cercetărilor din acest sit.

Sentimentul religios în comunitatea satului sălăjean
Sentimentul religios în comunitatea satului sălăjean (rugăciunea şi vindecarea prin puterea credinţei)

Comunitatea satului constituia una cu comunitatea bisericii. Satul era structurat în jurul bisericii. Sentimentul religios ţine, în comunitatea satului, de un sentiment de pietate colectivă, în care gestul religios este un gest social, manifestat printr-o veritabilă apartenenţă la biserică...

coperta
Cler și religiozitate țărănească în lumea rurală din Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea

Gândită ca o microistorie axată pe activitatea unui preot unit din Blaj, această cercetare vizează și un nivel mai general, examinând activitatea altor preoți, viața ritualică, literatura liturgică și relația ei cu practica religioasă cotidiană și credințele populare.

Coperta
Ingestie: Rețele de oameni, plante medicinale și alimente în Transilvania secolului XX și XXI

Ingestia, în DEX (2009) este definită ca „înghițire, introducere pe cale bucală a alimentelor sau a altor substanțe în stomac”. Prin ingestie, suntem parte a unei rețele imense care leagă împreună plante, animale, microbi și oameni printr-un proces intim de înghițire

TEZAURUL MONETAR ZALAU (str. Tompa Mihaly)
Monedă și circulație monetară în Evul Mediu sălăjean

Prin tema de cercetare inițiată în anul 2009 se propune reevaluarea, restaurarea și valorificarea științifică/expozițională a patrimoniului numismatic medieval și premodern deținut de muzeul din Zalău, în scopul facilitării cunoașterii, atât pentru specialiști cât și pentru publicul larg.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate