Back to all Post

Apel pentru contribuții/Call for Papers

[RO]

Colegiul editorial al revistei Acta Mvsei Porolissensis vă invită să contribuiți printr-un studiu științific sau recenzie la apariția numărului XLIII / 2021. Sunt acceptate contribuții din domeniile arheologie,  istorie antică, epigrafie, numismatică, restaurare, conservare precum și din domenii interdisciplinare, palierul cronologic acoperit fiind încadrat între Preistorie și Evul Mediu.

Lucrările trebuie să se inscrie în tematica generală Artefactele și contextele lor arheologice. De la descoperire la conservare, restaurare și valorificare științifică.

Acta Mvsei Porolissensis este revista Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, editată începtând cu anul 1977, la aniversarea a 25 de ani de la infințarea muzeului. Revista este indexată in categoria C de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), precum și în ERIH PLUS și AWOL.

Numerele anterioare pot fi accesate la: http://muzeuzalau.ro/acta-mvsei-porolissensis/

Procesul de recenzare (blind peer review) al articolelor are ca scop urmărirea calităţii studiilor şi eventualele îmbunătăţiri care se pot aduce acestora. Recenzarea manuscriselor se va face de către doi specialiști în domeniul respectiv, sub anonimat. Articolele redactate conform condiţiilor de mai jos vor fi trimise în format electronic până la data de 1 septembrie 2021, pentru ca atât recenzarea cât și editarea să fie efectuată în parametrii optimi, publicarea revistei fiind prevăzută pentru decembrie 2021/ianuarie 2022.

Manuscrisele trebuie trimise la următoarele adrese:

  1. Dr. Sanda Băcueț-Crișan: sandabacuet2001@yahoo.ro (Neolitic)
  2. Dr. Ioan Bejinariu, bion_1867@yahoo.com; Dr. Horea Pop, horeapopd@yahoo.com (Epoca metalelor)
  3. Dr. Dan Deac, dandeac12@gmail.com; Dr. Horațiu Cociș, hcociș12@gmail.com (Epoca romană)
  4. Dr. Dan Băcueț-Crișan, bacuetz@yahoo.com (Migrații, Ev Mediu)
  5. Dr. Emanoil Pripon, emanoilpripon@yahoo.com (Restaurare și conservare) 

[EN]

The Editorial Board of the Acta Mvsei Porolissensis journal invites you to submit an original scientific article or review for the next issue XLIII/2021. The journal accepts contributions from archaeology, ancient history, epigraphy, numismatics, restoration, conservation, and interdisciplinary methods, covering a chronological span from Prehistory to the Middle Ages. The papers should adhere to the general theme of Artefacts and their archaeological context. From their discovery to their conservation, restoration and scientific capitalization.

Acta Mvsei Porolissensis, the journal of the Zalau County Museum of History and Art, has been published since 1977, starting with the 25th anniversary of the museum’s establishment. The journal is indexed in the C category by the Romanian Research Authority (CNCS) and HRIH PLUS and AWOL.

Previous issues can be accessed at http://muzeuzalau.ro/acta-mvsei-porolissensis/

The articles’ review process (blind peer review) aims to improve upon the quality of the papers with improvements suggested to them. Two anonymous specialists will be doing a review of the submitted papers in the relevant fields. The papers written according to the guidelines below should be sent in electronic format until 1st September 2021, in order that both the review and the editing process could be carried out in time. The publication of the journal is scheduled for December 2021/January 2022.

The manuscripts should be submitted to one of the following addresses:

  1. PhD. Sanda Băcueț-Crișan: sandabacuet2001@yahoo.ro (Neolithic)
  2. PhD. Ioan Bejinariu, bion_1867@yahoo.comPhD. Horea Pop, horeapopd@yahoo.com (Bronze Age and Iron Age)
  3. PhD. Dan Deac, dandeac12@gmail.comPhD. Horațiu Cociș, hcociș12@gmail.com (Roman era)
  4. PhD. Dan Băcueț-Crișan, bacuetz@yahoo.com (Migrations and Medieval period)
  5. PhD. Emanoil Pripon, emanoilpripon@yahoo.com (Restoration and Conservation)

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X