Back to all Post

Apel la contribuții Acta Mvsei Porolissensis 2022

RO

Vechi și Nou, Local și Global. Societăți în schimbare în epocile modernă și contemporană

Termen limită: 1 septembrie 2022.

Dacă în urmă cu câteva decenii, moda vestimentară și alte mode și concepții păreau mai trainice, schimbările survenind mai degrabă o dată cu generațiile, în prezent putem vorbi de schimbări de la un an la altul, ceea ce arată intensificarea ritmului schimbării și o dinamică mai complexă, care implică mai mulți factori și care include refolosirea sau recuperarea vechiului, mai precis a unor elemente din trecut, în slujba înnoirii. Pe lângă această axă temporară, ritmul schimbării s-a intensificat și pe axa geografică, cu o dinamică la fel de complexă ce include diseminare, apropriere culturală, hibridizare, colonizare și autocolonizare, cu atât mai mult cu cât revoluția tehnologică din ultimele trei decenii a transformat lumea într-un mare sat global, cu o piață zilnică plină de tarabe care mai de care mai încărcată. Însă, schimbările, fie ele mai lente sau mai accelerate, implică nu numai dialog cultural, ci și tensiuni, astfel că pot genera conflicte și rupturi între societăți sau în cadrul acelorași societăți.

Pentru acest număr așteptăm contribuții care abordează dinamicile și efectele schimbării în diferite contexte, contribuind la o mai bună înțelegere a acestora și a transformărilor care au bulversat și modelat societățile în ultimele cinci secole. Pentru că asumăm interdisciplinaritatea ca o condiție esențială în radiografierea unei astfel de tematici, invităm contributori din cele mai variate domenii să ne propună studii care să explice și să ilustreze raportul dintre vechi și nou. local și global în diferite contexte istorice. Așteptăm articole redactate în următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană.

Manuscrisele trebuie trimise la următoarele adrese:

  1. Dr. Marin Pop: marinpop07@yahoo.com (Istorie contemporană)
  2. Dr. Valer Simion Cosma: valer.simion.cosma@gmail.com (Istorie modernă/Antropologie)
  3. Dr. Camelia Burghele: cameliaburghele@gmail.com (Etnologie/Etnografie)
  4. Szabo Attila: szaboattikusz1975@gmail.com (Artă/Istoria artei)

Termenul limită pentru expedierea lucrărilor: 1 septembrie 2022.

Informații despre formatul redactării și sistemul de citare a notelor de subsol și a bibliografiei găsiți accesând acest link:

https://muzeuzalau.ro/acta-mvsei-porolissensis/

EN

Old and New, Local and Global. Changing societies in modern and contemporary times

Deadline for submission of works: September 1, 2022.

If a few decades ago clothing fashion and other trends and concepts seemed more enduring, with changes rather occurring with each generation, we can now talk of changes from one year to the next, showing that the pace of change was stepped up and that the dynamic became more complex, involving several factors and including the re-use or recovery of the old age, namely elements of the past, with the purpose of renewal. In addition to this temporary axis, the pace of change has also intensified on the geographical axis, with a dynamic that is as complex as dissemination, cultural ownership, hybridization, colonization and self-colonization, all the more so since the technological revolution occurring during the last three decades has turned the world into a large global village, with a daily market full of stalls, each more loaded than the previous. However, change, whether slow or fast, involves not only cultural dialog but also tensions, and can lead to conflicts and ruptures between societies or within the same societies.

For this issue, we look forward to contributions that address the dynamics and effects of change in different contexts, contributing to their better understanding and the transformations that have disrupted and shaped societies over the past five centuries. Because we assume interdisciplinarity as an essential condition in radiographing such a subject, we invite contributors from the most diverse areas to propose studies that explain and illustrate the relationship between the old and the new. Locally and globally in different historical contexts. We expect articles written in the following languages: Romanian, English, French, German, Italian.

The manuscripts should be submitted to one of the following addresses:

  1. PhD. Marin Pop: marinpop07@yahoo.com (Contemporary history)
  2. PhD. Valer Simion Cosma: valer.simion.cosma@gmail.com (Modern History/Anthropology)
  3. PhD. Camelia Burghele: cameliaburghele@gmail.com (Ethnology/Ethnography)
  4. Szabo Attila: szaboattikusz1975@gmail.com (Art/Art History)

Deadline for submission of works: September 1, 2022.

Information on the wording and citation system for footnotes and bibliography can be found at the following link: https://muzeuzalau.ro/acta-mvsei-porolissensis/

Foto credit: Patricia Marina Toma

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate