Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLIII/2021

SANDA BĂCUEȚ CRIȘAN

Muzeul Judeţean de Istorie și Artă, Zalău, e-mail: sandabacuet2001@yahoo.ro

REZUMAT: Materialele descoperite la Porţ/Suplacu de Barcău-Corău, au făcut de multe ori obiectul unor articole, studii, monografii, prin prisma acestora situl dovedindu-se unul dintre cele mai importante din nord-vestul României. Din imensa cantitate de material se remarcă o zornăitoare din lut descoperită întreagă la care se adaugă una fragmentară. Piese rare în siturile neolitice sau eneolitice, zornăitoarele atrag atenţia atât datorită formei cât mai ales a întrebărilor privind funcţionalitatea lor.

ABSTRACT: The materials discovered at Porţ / Suplacu de Barcău-Corău, have often been the subject of articles, studies, monographs, through their prism the site proving to be one of the most important in northwestern Romania. From the immense amount of material, a whole exposed clay rattle can be noticed, to which a fragmentary one is added. Rare pieces in Neolithic or Eneolithic sites clay rattles attract attention both due to the shape and especially the questions about their functionality.

CUVINTE-CHEIE: eneolitic; Porţ/Suplacu de Barcău-Corău; zornăitoare.

KEYWORDS: Eneolithic; Porţ/Suplacu de Barcău-Corău; clay rattles.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X