Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLIII/2021

XENIA POP

Muzeul Judeţean Satu Mare, e-mail: xenia.pop@usamvcluj.ro

REZUMAT: Studiul de faţă dorește să sublinieze câteva caracteristici ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu, prin prisma descoperilor arheozoologice, luând ca studiu de caz situl arheologic de la Pișolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Materialul osteologic (NISP=1175) aparţine grupului Pișcolt și provine din campaniile de săpături întreprinse între anii 1970–2001. 421 de fragmente osoase aparţin speciilor domestice și doar 68 fragmente le revin speciilor sălbatice. Analizele de tafonomie arată că unele oase prezintă urmele intervenţiei umane.

ABSTRACT: This paper wants to highlight some characteristics of the animal paleoeconomy in the Middle Neolithic, through the prism of the archaeozoological discoveries, taking as a case study the archaeological site of Pișolt-Lutărie (Satu Mare County). The osteological material (NISP = 1175) belongs to the Pișcolt Group and comes from the excavation campaigns between 1970 and 2001. 421 Bone fragments belong to the domestic species and only 68 fragments belong to the wild species. The taphonomy analyzes show that some bones presents traces of human intervention.

Cuvinte-cheie: oase de animale; grupul Pișcolt; tafonomie; neolitic mijlociu; osteometrie.

Keywords: animal bones; Pișcolt-Group; taphonomy; middle neolithic; osteometry.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X