Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

VALORI DE PATRIMONIU TEHNIC LA ORADEA – FRAGMENTE DIN ISTORIA CELOR DOUĂ OROLOGIIUNICE ALE BISERICII REFORMATE „ORAȘUL NOU” / VALUES OF TEHNICAL HERITAGE IN ORADEA – CHAPTERS FROM THE HISTORYOF THE TWO UNIQUE CLOCKS OF THE REFORMED CHURCH „ORAȘUL NOU”

HOCHHAUSER RONALD, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, ronald.hochhauser@.mtariicrisurilor.ro

ABSTRACT: The present study is meant to be an episode of the uncommon story of the first and so faronly two clockworks of the Reformed Church from the Orașul Nou district of Oradea. Initially placed, one in the western tower and the other one in the eastern tower of the ecclesiastical edifice, the two cultural assets were manufactured in different periods – 1844 and 1896 – by naturalised locksmith masters in Oradea: Tébi János (1771–1851) and Daday József (1828–1909). The rather unusual set up of the horologe that was first built and raised in mounted state from the outside of the building by means of a pulley system took place in 1872. The second horologe, simpler in design, was put in place in 1897. The clockwork, dating back to an earlier period, was preserved to posterity and reconditioned quite recently, in a self-taught manner. The praiseworthy author of this work is Emődi András, an expert in old books and archivist of the Reformed Diocese around Piatra Craiului from Oradea. Today, this horologe is part of a permanent exhibition in the eastern steel-lattice mast of the church. The other horologe stands firmly in its place in the eastern tower, rather damaged, still waiting to be reconditioned and included in the exhibition circuit. It should be mentioned that these two historical pieces are likely to become part of the national cultural patrimony.

KEYWORDS: horologe, preservation, reconditioning, exhibition, capitalisation

REZUMAT: Prezentul studiu se dorește a fi un episod din povestea aparte a primelor și singurelor două orologiimamă ale Bisericii reformate din cartierul orădean Orașul Nou. Așezate inițial, primul în turnul vestic și cel de-al doilea în turnul estic ale edificiului de cult, bunurile culturale au fost realizate în perioade diferite, 1844 și 1896, de meșteri lăcătuși naturalizați la Oradea: Tébi János (1771–1851) și Daday József (1828–1909). Operațiunea de amplasare mai neobișnuită a primului orologiu, ridicat gata montat pe la exteriorul clădirii, cu ajutorul unui sistem de scripeți, a avut loc în 1872. Cel de-al doilea, construit mai simplu, a fost așezat în turlă în 1897. Orologiul-mamă cu o datare mai veche a fost prezervat posterității și recondiționat destul de recent de către Emődi András, prin forțe proprii. Autorul lucrării, care merită toată lauda, este expert în carte veche și arhivar al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului din Oradea. Astăzi, acest orologiu este parte a unei expoziții permanente, amenajate în cafasul estic al bisericii. Orologiul din turnul estic stă neclintit din locul său. Aflat într-o stare de avansată deteriorare, încă așteaptă să fie prezervat și inclus în circuitul expozițional. Mai trebuie menționat că ambele piese istorice este posibil să facă parte din patrimoniul cultural național!

CUVINTE CHEIE: orologiu, prezervare, recondiționare, valorificare expozițională

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X