Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

THE HISTORY ALIENATION IN ROMANIA IN ’60-’80 OF THE 20th CENTURY/ ALIENAREA ISTORIEI ÎN ROMÂNIA ANILOR 60–80 AI SECOLULUI XX

GABRIEL MOISA,  Prof. univ. dr. Universitatea din Oradea; email: gabimoisa@hotmail.com

LIVIA BUCUR, Profesor, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Oradea

ABSTRACT: Between the end of the Second World War and 1989, there is no area of activity in Romania in which the ideology did not intrude changing the initial message. This fundamental characteristic of the totalitarian state is very clear. It is a fact the use of the history museums, by the political authority, as a propaganda mean. The museum, which was considered too many times a political institution, was transformed in a very efficient instrument of ideological modeling. Here, the people went beyond the abstract of the books and came direct and visual contact with a national history, as it was presented in the history sections of the exhibitions. The museum became very quickly a high point of interest for the political authority because it was a direct and very efficient way of informing the citizens on their historic past, according to who had the power. The historic past was permanently a terra incognita, because from one era to another new interpretive valence were added, and we do not talk about the scientific interpretation, but of political and ideological interpretations. In consequence, the Romanian museums knew in this period several changes. Soon after the communists took complete control over power, the change of the Romanian museum became an important objective in the Romanian culture. Starting with the1948, all the museum which were already open were transformed, while the new ones were in accordance with the new ideology.

KEYWORDS: Alienation of History, Museums, Exhibition, Propaganda, Ideology

REZUMAT: Între sfârșitul celui de-al doilea război Mondial și anul 1989, nu există o zonă de activitate în România în care ideologicul să nu se fi intruzionat. Aceasta este dealtfel o caracteristică fundamentală a statului totalitar. În acest context, muzeele de istorie au fost utilizate propagandistic de către autoritățile politice ale vremii. Muzeul de istorie, considerat de prea multe ori o instituție politică, a fost transformat într-un instrument foarte efficient de modelare ideologică a populației, în special a celor tineri. În interiorul instituției muzeale oamenii treceau dincolo de abstractul cărților intrând în contact visual direct cu o istorie națională, așa cum a fost ea prezentată în secțiile de istorie ale expozițiilor permanente. Muzeul a devenit foarte repede un punct de interes important pentru autoritatea politică, deoarece era un mod foarte eficient de a informa cetățenii despre trecutul, în funcție de contextul ideologic și nuanțele regimului de la București. Trecutul istoric a fost în permanență o terra incognita, deoarece de la o epocă la alta s-au adăugat noi valențe interpretative și nu vorbim despre interpretarea științifică, ci despre interpretări politice și ideologice.

CUVINTE CHEIE: Alienarea istoriei, muzee, expoziție, propagandă, ideologie

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X