Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

RELAȚII CULTURALE DE BUNĂ VECINĂTATE LA FRONTIERA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI CEHOSLOVACIA. TURNEUL CULTURAL AL CORULUI SMETANA DIN UJGOROD ÎN ROMÂNIA (APRILIE-MAI 1938)/ GOOD NEIGHBORLY CULTURAL RELATIONS AT THE NORTHWEST BORDER OF ROMANIA WITH CZECHOSLOVAKIA. THE CULTURAL TOUR OF SMETANA CHOIR FROM UJGOROD IN ROMANIA (APRIL-MAY 1938)

CLAUDIU PORUMBĂCEAN, prof. univ. dr. (C.S. I); Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad și Muzeul Județean de Istorie Satu-Mare; email: claudiupp@yahoo.com

ABSTRACT: The following material presents some cultural aspects of a good neighborly relationship. One can see how two communities, which were located on the Romanian border with the Sub-Carpathian region from the former Czechoslovakia, the present Ukraine, could live together in an exemplary manner. The media of that time as well as other documentary and bibliographical sources captured these friendly relations at both politico-administrative and economical-cultural levels. In late April and early May 1938, the Ujgorod Smetana choir formed by 100 persons (men, women and orchestra) undertook a cultural tour in Transylvania, played in concerts at Sighetul Marmatiei, Satu Mare, Cluj and Lugoj. We underline that special relations in this field were maintained during the forerunner period: the” Vasile Lucaciu” choir from Satu Mare, led by Adrian Demian and Emil Tişcă, was invited to perform in Ujgorog and Muncacevo (in the present, both cities are in the Ukraine). This study will describe in details the visit of Smetana Choir in Satu Mare and the involvement of the Romanian authorities in the organisation of this event.

KEYWORDS: Smetana Choir, “Vasile Lucaciu” Choir, Ujgorod, Satu Mare, Czechoslovakia, Adrian Demian

REZUMAT: În materialul ce urmează vom prezenta câteva aspecte culturale ale unei relaţii de bună vecinătate la un nivel mult mai mic, dar poate mult mai relevant, în care se poate observa modul în care două comunităţi situate la graniţa României cu regiunea subcarpatică din fosta Cehoslovacie, actuala Ucraina, au putut să convieţuiască într-un mod exemplar. Presa vremii, precum şi alte surse documentare sau bibliografice, surprind foarte bine aceste relaţii amicale atât la nivel politico-administrativ, cât şi pe plan economic şi cultural. La sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai 1938, Corul Smetana din Ujgorod compus din 100 de persoane (bărbaţi, femei şi orchestră) a întreprins un turneu cultural în Transilvania, concertând la Sighetul Marmaţiei, Satu Mare, Cluj şi Lugoj. Menţionăm că relaţiile deosebite în acest domeniu cu judeţul Satu Mare au fost întreţinute şi în perioada premergătoare turneului, Corul “Vasile Lucaciu” din Satu Mare, condus de Adrian Demian şi Emil Tişcă, fiind invitat să concerteze în mai multe rânduri la Ujgorod şi Muncacevo (astăzi ambele localităţi aparţin Ucrainei). În acest articol vom detalia vizita de la Satu Mare a Corului Smetana şi implicarea autorităţilor române în organizarea acestui eveniment.

CUVINTE-CHEIE: Corul Smetana, Corul „Vasile Lucaciu”, Ujgorod, Satu Mare, Cehoslovacia, Adrian Demian

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X