Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

PROTOPOPIATULUI ORTODOX UNGURAŞ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. STRUCTURI PAROHIALE, CREDINCIOȘI, PROTOPOPI ȘI PREOȚI / THE UNGURAŞ ORTHODOX ARCHDIOCESE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY. PARISH STRUCTURES, BELIEVERS, DEANS AND PRIESTS

COSMIN-CĂTĂLIN LAZAR, Preot dr., paroh la Parohia Ortodoxă Subcetate, Episcopia Sălajului; email: lazar.catalin1987@yahoo.com

ABSTRACT: For the area and the period studied, the Unguraş Orthodox Archdiocese was the institution that preserved the perceptions of Orthodoxy in today’s Sălaj area. In the first part of this study, based on new and published sources, we will present the evolution of this institution in terms of parish structures, but also the number of believers. At the same time, we will mention the names of the priests who pastored in the parishes of this archdiocese in the second half of the 19th century. In the secondary part of the study we will present short biographies of the archpriests who led this archdiocese in the reference period.

KEYWORDS: The Unguraș Orthodox Archdiocese, deans, parishes, priests, believers

REZUMAT: Pentru zona şi perioada studiată, Protopopiatul Ortodox Unguraş a fost instituţia care a conservat perceptele ortodoxiei în spaţiul Sălajului de azi. În prima parte a acestui studiu, pe baza unor surse inedite și edite, vom prezenta evoluția acestei instituții din punct de vedere al structurilor parohiale, dar și al numărului de credincioși. Totodată vom aminti și numele preoților care au păstorit în parohiile acestui protopopiat în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În partea secundară a studiului vom prezenta scurte biografii a protopopilor care au condus acest protopopiat în perioada de referință.

CUVINTE CHEIE: Protopopiatul Ortodox Unguraș, protopopi, parohii, preoți, credincioși

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X