Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

PERIFERII SIMBOLICE: LOCALISM, DEZIDEOLOGIZARE ȘI DE-NAȚIONALIZARE ÎN CLUJUL ROMÂNESC CONTEMPORAN / SIMBOLIC PERIPHERIES: LOCALISM, DE-IDEOLOGIZATION AND DENATIONALIZATION IN CONTEMPORARY ROMANIAN CLUJ

SORIN MITU, Prof. univ. dr. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: email: sorinmitu2@yahoo.com

ABSTRACT: The article analyzes the way in which the historical memory of the city of Cluj was built in the last decades. For this purpose, the author deals with the monuments, the lieux de mémoire and the urban toponymy. The conclusions of the article highlight the erosion of traditional ways of building historical memory under the impact of multicultural diversity and consumer society.

KEYWORDS: Urban History, localism, symbolic romanization, de-ideologization, Cluj

REZUMAT: Articolul analizează modul în care a fost construită memoria istorică a orașului Cluj, în ultimele decenii. În acest scop, sunt analizate monumentele, locurile memoriei și toponimia urbană. Concluziile studiului evidențiază erodarea modalităților tradiționale de construire a memoriei istorice, sub impactul diversității multiculturale și al societății de consum.

CUVINTE CHEIE: istorie urbană, localism, românizare simbolică, dez-ideologizare, Cluj

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X