Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

ORADEA, IMPORTANT NOD DE CALE FERATĂ PE RELAȚIA VEST-EST, LA CUMPĂNA SECOLELOR XIX-XX / ORADEA, AN IMPORTANT RAILWAY JUNCTION BETWEN WESTERN AND EASTERN EUROPE, AT THE TURN OF THE 19th AND 20th CENTURIES

LUCIA MANOLICĂ, Doctorand la Universitatea din Oradea; conducător științific: prof. univ. Mihai Drecin; art_lu_design@yahoo.com

ABSTRACT: The article emphasizes the importance of Oradea within the Austro-Hungarian Empire at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century as a railway junction between the western and the eastern parts of Europe. Due to its strategic position Oradea became a pole of interest for the economic development of the Empire toward Eastern Europe. The integration of Oradea in the railway network of the empire meant the economic and social development of the city, mostly visible in industrial and civil architecture.

KEYWORDS: railway junction, strategic position, economic development, industrial and civil architecture

REZUMAT: Articolul de față își propune să sublinieze importanța orașului Oradea în cadrul Imperiului Austroungar, ca nod de cale ferată între Europa de Vest și Europa de Est la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Datorită poziției sale strategice, Oradea a devenit un punct de interes în dezvoltarea economică a imperiului către estul Europei. Integrarea orașului Oradea în rețeaua de căi ferate a imperiului, a generat o dezvoltare economică și socială a acestuia, vizibilă cu precădere în arhitectura civilă și industrială.

CUVINTE CHEIE: cale ferată, joncțiune, poziție strategică, dezvoltare economică, arhitectură industrială și civilă

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X