Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

NUMĂRUL ȘI MĂRIMEA DEMOGRAFICĂ A LOCALITĂȚILOR DIN PLASA CEHU SILVANIEI (1850–1941) / NUMBER AND DEMOGRAPHIC SIZE OF THE CEHU SILVANIEI REGIONS’ LOCALITIES 1850–1941

AUGUSTIN-LEONTIN GAVRA, Prof. dr. Cehu Silvaniei; email: club_cehu@yahoo.com

ABSTRACT: The transilvanian habitat is characterized at this time by a fluctuation in the number of places in one region, a numerical reduction in settlements and a slight increase in the number of inhabitants in most localities. The change in the number of localities belonging to Cehu Silvaniei Region was due to administrative reorganizations, in 1820, 36 communes were registered, in 1850 – 40, 1857 – 47, between 1895 – 1938 – 48 and in 1941, 41 localities. The disappearance of any locality was not recorded, only Horoatul Cehului commune was mentioned as belonging to Cehu Silvaniei from 1936. As for the types of villages we notice a decrease in the share of the small and very small ones. The last village under 200 will be placed in the next demographic category in 1880 and the number of small settlements will be halved in this period. If medium villages maintain their share throughout the period, with small variations, the large and very large villages will move substantially forward in number. If in 1850 there were five large localities, in 1941 they will reach 12. More than 2.000 inhabitants were in Cehu Silvaniei, a number reached in the 1869 census, and Hodod, the 1910 census. The increase in the demographic size of the regions’ localities was due to the physical-demographic conditions of the area, the state of economic development or other less visible factors.

KEYWORDS: Cehu Silvaniei Region, Transilvania, locality, demographic size, censuses

REZUMAT: Habitatul transilvan se caracterizează în această perioadă printr-o fluctuaţie a numărului de localităţi dintr-o plasă, o reducere numerică a aşezărilor şi o creştere uşoară a numărului de locuitori în cele mai multe localităţi. Schimbarea numărului de localităţi ce aparţineau plasei Cehu Silvaniei s-a datorat reorganizărilor administrative, în anul 1820 fiind consemnate 36 de comune, în 1850 – 40, 1857 – 47, între anii 1895 – 1938 – 48, iar în 1941 41 de localităţi. Nu s-a constat dispariţia niciunei localităţi, doar comuna Horoatul Cehului a fost trecută ca aparţinătoare la comuna urbană Cehu Silvaniei începând cu anul 1936. În privinţa tipurilor de sate constatăm scăderea ponderii celor mici şi foarte mici. Ultimul sat sub 200 locuitori va trece în anul 1880 în următoarea categorie demografică, iar numărul aşezărilor mici se va diminua la jumătate în acest interval temporar. Dacă satele mijlocii îşi vor menţine ponderea pe tot parcursul perioadei, cu mici variaţii, cele mari şi foarte mari vor avansa substanţial ca şi număr. Dacă în anul 1850 localităţile mari erau în număr de cinci, în 1941 vor ajunge la 12. Cele peste 2.000 de locuitori au fost Cehu Silvaniei, număr atins la recensământul din 1869, şi Hodod, la cel din 1910. Creşterea dimensiunii demografice a localităţilor plasei s-a datorat condiţiilor fizico-demografice ale zonei, stării de dezvoltare economică sau altor factori mai puţini vizibili.

CUVINTE CHEIE: Plasa Cehu Silvaniei, Transilvania, localitate, mărimea demografică, recensăminte

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X