Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

NOUL URBAN E VECHIUL RURAL. CAZUL ARHITECTURII ȚĂRĂNEȘTI „MODERNE” / THE NEW URBAN IS THE OLD RURAL. THE CASE OF “MODERN” PEASANT ARCHITECTURE

CAMELIA BURGHELE, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cameliaburghele@gmail.com

ABSTRACT: A filed research in the Sălaj area of the Almaș Valley is the starting point for an analysis on the dynamics of traditional architecture, which returns to the attention of contemporary architects and beneficiaries, after a phase of urbanization, standardization and use of industrially processed materials. In the traditional village, the building materials were almost entirely taken form nature: wood, stone, clay; an increasingly visible current in modern architecture – marks a return to these materials, in a trend of ruralization of the urban, finalized by green houses, rustic homes, ecological houses, homes integrated in nature or houses in a traditional style (sometimes built from scratch, other times – the restauration of original village houses, with the initial materials). Basically, the old rural is the new urban. It is a return to nature, with care for the environment and the desire to integrate architecture into the cultural landscape.

KEYWORDS: traditional architecture, urbanization, the traditional village, modern architecture, nature, green houses.

REZUMAT: O cercetare de teren în zona sălăjeană a Văii Almașului este punctul de plecare pentru o analiză asupra dinamicii arhitecturii tradiționale, care, după o fază de urbanizare, standardizare și apel la materialele prelucrate industrial, revine în atenția arhitecților și beneficiarilor contemporani. În satul tradițional, materialele de construcție erau aproape integral luate din natură: lemn, piatră, lut (pământ); un curent tot mai vizibil în arhitectura modernă – arhitectura eco sau bio – marchează o reîntoarcere la aceste materiale, într-un trend de ruralizare a urbanului, finalizată prin casele verzi, casele rustice, casele ecologice, casele integrate în natură sau casele în stil tradițional (uneori construite de la zero, alteori – refacerea caselor sătești originale, cu materialele inițiale). Practic, vechiul rural e noul urban. Este o reîntoarcere la natură, cu grija pentru mediul înconjurător și dorința de integrare a arhitecturii în peisajul cultural.

CUVINTE CHEIE: arhitectură tradițională, urbanizare, satul tradițional, arhitectură modernă, natură, case verzi.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X