Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

LIMBA ROMÂNĂ VORBITĂ PE VALEA TÂRNAVEI MARI ÎN TRANSCRIEREA FONETICĂ REALIZATĂ DE MICHAEL CONRAD VON HEYDENDORFF CEL BĂTRÂN (1773) / ROMANIAN LANGUAGE SPOKEN ON THE TARNAVA MARE VALLEY IN THE PHONETIC TRANSCRIPT MADE BY MICHAEL CONRAD VON HEYDENDORFF THE ELDER (1773)

ELA COSMA, Institutul de Istorie “George Barițiu”, Cluj-Napoca; email: ela_cosma@yahoo.com

ABSTRACT: The article presents monuments of Romanian language spoken in the 18th century on the Târnava Mare Valley, in Central Transylvania, in the Saxon-Hungarian phonetic transcription rendered by Michael Conrad von Heydendorff the Elder. The Saxon autobiographer from Mediaș was an imperial commissary guiding Austrian emperor Joseph II during his first visit in Transylvania, also describing the imperial visit of 1–2 June 1773 in his comprising autobiography. Not only Heydendorff was a fluent speaker of Romanian, but this eminent emperor himself showed a special interest and even mastered in a certain degree the language spoken by the Transylvanian Romanians, as illustrated by numerous fragments offered in our article.

KEYWORDS: monuments of Romanian language (18th century), Târnava Mare Valley, Central Transylvania, Michael Conrad von Heydendorff the Elder, Austrian emperor Joseph II

REZUMAT: Articolul prezintă monumente ale limbii române vorbite în secolul al XVIII-lea pe Valea Târnava Mare, în Transilvania Centrală, în transcrierea fonetică saxon-ungară redată de Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân. Autobiograful săsesc din Mediaș a fost un comisar imperial care l-a ghidat pe împăratul austriac Iosif al II-lea în prima sa vizită în Transilvania, descriind și vizita imperială din 1–2 iunie 1773 în autobiografia sa cuprinzătoare. Nu numai Heydendorff vorbea fluent limba română, dar însuși acest eminent împărat a manifestat un interes deosebit și chiar a stăpânit într-un anumit grad limba vorbită de românii transilvăneni, după cum ilustrează numeroasele fragmente oferite în articolul nostru.

CUVINTE CHEIE: monumente ale limbii române (sec. XVIII), Valea Târnava Mare, Transilvania Centrală, Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, împăratul austriac Iosif al II-lea

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X