Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

GRUPURI DE PECENEGI PE VALEA MIJLOCIE A TÂRNAVEI MARI / GROUPS OF PECHENEGS IN THE MIDDLE VALLEY OF TÂRNAVA MARE

ADRIAN NICOLAE ȘOVREA, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, e-mail: sovrea_adrian@yahoo.com

ABSTRACT: After the disappearance of the Pechenegs in the extracarpathian space following the defeat of Lebunion in 1091, until the beginning of the 13th century, the Hungarian kings will gradually bring under control the entire intracarpathian space. At each advance, fortifications are build and defended by border populations such as Szeklers and Pechenegs, but also Romanian populations and German settlers. The documents are incomplete regarding the presence of the Pechenegs in Transylvania, but studying the toponymy, we have three groups of Pechenegs in Transylvania: 1. The hungarianized Pechenegs – the Bissenians; 2. Extracarpathian Pechenegs (marked with the toponym of “pagans” and Turkish origins toponyms in southern Transylvania – Făgăraș area); 3. Members of some Pecheneg tribes, namely Tolmács (Tălmaciu, Sibiu County), Külbey (Culpiu – Kölpény, Mureș County) and Baj (Boiu in Alba County, Hunedoara, Mureș, etc.). On the middle valley of Târnava Mare we have reported groups of Pechenegs based on toponymy at Beșa (today Stejărenii, Mureș County) and Boiu (Mureș County). The Hungarian name of Târnava is Kükülló, a name of Turkish origin most likely inherited from the Pechenegs by the Hungarians.

KEYWORDS: Târnava Mare valley, Pechenegs, Szeklers, toponymy, Beșa, Boiu, Apa family, bisseni.

REZUMAT: După dispariția puterii pecenege din spațiul extracarpatic în urma înfrângerii din 1091 de la Lebunion, până la începutul secolului al XIII-lea regalitatea maghiară va aduce treptat sub control întreg spațiul intracarpatic. La fiecare înaintare sunt ridicate prisăci, linii defensive fortificate, apărate de populații grănicere precum secuii și pecenegii, dar și români și coloniști germani. Documentele sunt lacunare cu privire la prezența pecenegilor în Transilvania. Studiind toponimia distingem trei grupuri de pecenegi prezenți în Transilvania: 1. Pecenegii „maghiarizați” – bissenii; 2. Pecenegii extracarpatici (semnalați cu toponimul de „păgâni” și cu alte toponime turanice în sudul Transilvaniei zona Făgăraș); 3. Membrii ai unor triburi de pecenegi: Tolmács (Tălmaciu, jud. Sibiu), Külbey (Culpiu – Kölpény, jud. Mureș) și Baj (Boiu în jud. Alba, Hunedoara, Mureș etc.). Pe valea mijlocie a Târnavei Mari avem semnalate grupuri de pecenegi, pe bază toponimică, la Beșa (azi Stejărenii, jud. Mureș), Boiu (jud. Mureș) și Țopa (jud. Mureș). Numele în maghiară a Târnavei este Kükülló, denumire cu origine turanică cel mai probabil moștenit de la pecenegi de către maghiari.

CUVINTE CHEIE: Valea Târnavei Mari, pecenegi, secui, toponimie, Beșa, Boiu, familia Apa, bisseni

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X