Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

EXTRAGERE, TRANSFORMARE ȘI COMODIFICARE A NATURII ÎN CONTEXT IMPERIAL ȘI POSTIMPERIAL. INCURSIUNI PRELIMINARE ÎN ISTORIA CĂII FERATE SALVA-VIȘEU / EXTRACTION, TRANSFORMATION AND COMODIFICATION OF NATURE IN AN IMPERIAL AND POST-IMPERIAL CONTEXT. PRELIMINARY EXPLORATIONS IN THE HISTORY OF THE SALVA-VIȘEU RAILROAD

ANDREI HERȚA, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, andrei.herta@yahoo.com

VALER-SIMION COSMA, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, valer.simion.cosma@gmail.com

ABSTRACT: This article explores the history of the development of the Salva-Vişeu railway and its impact on the rural communities of Sălăuței Valley. The context highlights the efforts to consolidate the Romanian statehood in which the region was incorporated with the collapse of the Austro-Hungarian Empire. Because the history of this railway cannot be separated from the extractivist reasons behind its design and construction, the article also explores the region’s history from the perspective of natural resource exploitation (wood in particular) and the importance of transport to maximize production and profits. We will focus especially on the last stage of the construction of this railway, in 1948–1949 by examining a series of documents from the Bistrița-Năsăud County Archives, a collection of photographs from the site, made by the engineer Clement Ștefan, and a series of oral history interviews conducted mostly within the Salva-Vişeu 1949: Then and Now project, initiated and coordinated by Olga Ștefan during 2020. As can be seen from the text, this article does not represent the final concretization of a specific research, but solely the first stage through which a new horizon of research and analysis can be opened in view of a future more comprehensive article.

KEYWORDS: Salva-Vișeu, railway, Austro-Hungary, interwar, communist period

REZUMAT: Acest articol explorează istoria dezvoltării căii ferate Salva-Vișeu și impactul acesteia asupra comunităților rurale de pe Valea Sălăuței, în contextual eforturilor de consolidare a statalității românești în care a fost încorporată regiunea odată cu prăbușirea Imperiului Austro-Ungar. Fiindcă istoria acestei căi ferate nu poate fi dezlipită de rațiunile de ordin extractivist care au stat la baza proiectării și realizării ei, articolul explorează și istoricul regiunii din perspectiva exploatării resurselor naturale (lemnul, în special) și a importanței transportului pentru maximizarea producției și a profiturilor. Ne vom concentra atenția în special asupra ultimei etape a construirii acestei căi ferate, în anii 1948–1949, examinând o serie de documente din Arhivele Județene Bistrița- Năsăud, o colecție de fotografii de pe șantier, realizate de inginerul Clement Ștefan și o serie de interviuri de Istorie orală realizate în cea mai mare parte în cadrul proiectului Salva-Vișeu 1949: Atunci și Acum/Then and Now, inițiat și coordonat de Olga Ștefan în cursul anului 2020. După cum se poate observa din parcurgerea textului, articolul de față nu reprezintă concretizarea finală a unei cercetări, ci un material de etapă prin care se deschide un front de cercetare și analiză în vederea unui viitor articol mai amplu.

CUVINTE CHEIE: Salva-Vișeu, cale ferată, Austro-Ungaria, interbelic, perioada comunistă

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X