Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

„ET MULTA MALA FECERUNT INTER CHRISTIANOS ET INTRAVERUNT TRANSILVANIAM” CRUCIADA DIN ANUL 1514 ȘI ASPECTELE PRIVIND LUPTELE DE LA SOMEȘENI / „ET MULTA MALA FECERUNT INTER CHRISTIANOS ET INTRAVERUNT TRANSILVANIAM” THE 1514 CRUSADE AND THE ASPECTS REGARDING THE SOMEȘENI BATTLES

ERICH NORIS SZAKÁCS, Doctorand al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, la Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”

ABSTRACT: Through the main targets of the study is to analyze the evolution of the crusade from 1514 in Transylvania, better known in historiography as a peasant revolt. In order to achieve this objective, the study analyzes the main routes the crusade army followed in order to gain more military and economic resources. Nonetheless, another target is to underline the efforts of the noble troops to organize the defensive of the strategic fortresses in Transylvania, in order to stop the seditious tendencies. For this type of analysis we questioned internal and external sources, historical mentions which provide implicit or explicit military or strategic information and also numeral/exact amounts or relative details on the event from 1514.

KEYWORDS: Cluj, crusade leader, noble, peasant, voivode, king of Hungary.

REZUMAT: Printre principalele obiective ale studiului de față se numără analiza evoluției cruciadei din anul 1514, în Transilvania, cunoscută mai degrabă în istoriografie sub denumirea de revoltă țărănească. Pentru aceasta, ne-am propus să analizăm principalele rute urmate de armata cruciată pentru a consolida mișcarea cu resurse militare sau economice. În aceeași ordine de idei, ne-am propus să analizăm și modul în care trupele nobiliare au organizat defensiva în cadrul punctelor strategice din Transilvania, pentru stingerea focarelor sedițioase. În acest sens, am consultat izvoare interne și externe, mențiuni care ne-au livrat informații strategice implicite sau explicite, dar și detalii privind situația numerică a trupelor implicate în conflict.

CUVINTE CHEIE: Cluj, lideri cruciați, nobili, țărani/ iobagi, voievod, regele Ungariei.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X