Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

COMUNITĂŢILE RURALE DE PE VALEA ALMAŞULUI – IDENTITĂŢI ETNICE / THE RURAL COMMUNITIES FROM VALEA ALMAȘULUI – ETHNIC IDENTITIES

OLIMPIA MUREȘAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, piamuresan35@yahoo.com

ABSTRACT: This paper brings to the attention of specialists some aspects related to the traditional village on the Almaş Valley, Sălaj and the multiple transformations it has undergone. Because knowing the reality of contemporary villages is a primary duty of us, field researchers and ethnographers, we have undertaken a research in 2018– 2020 in all villages in the Almaş Valley, villages preserving the Hungarian folk costume, indoor textiles, traditional peasant furniture (painted) and the famous wooden gates. In the case of these multiethnic communities, the cultural heritage is well valued and acquires special dimensions. The multiethnicity of this area emphasizes an identity component found in each of the fields of material and spiritual culture.

KEYWORDS: village, identity, ethnic, costume, gate

REZUMAT: Lucrarea de faţă, aduce în atenţia specialiştilor câteva aspecte legate de satul tradiţional de pe Valea Almaşului, Sălaj şi de transformările multiple suferite de acesta. Deoarece cunoaşterea realităţii satelor contemporane este o îndatorire primordială a noastră, a cercetătorilor şi etnografilor de teren am înteprins o cercetare în perioada 2018–2020 în toate satele de pe Valea Almaşului, sate păstrătoare ale portului popular maghiar, a textilelor de interior, mobilier tradiţional ţărănesc (pictat) şi a faimoaselor porţi de lemn. În cazul acestor comunităţi multietnice, patrimoniul cultural este bine pus în valoare şi capătă dimensiuni speciale. Multietnicitatea acestei zone supradimensionează o componentă identitară regăsibilă în fiecare din domeniile culturii materiale şi spirituale.

CUVINTE CHEIE: sat, identitate, etnic, port, poartă

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X