Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

ASPECTE DEMOGRAFICE DIN ȚARA OAȘULUI LA FINALUL SECOLULUI AL XVIII-LEA / DEMOGRAFIC ASPECT OF THE OAS REGION AT THE END OF THE 18th CENTURY

PAULA VIRAG, Muzeul Județean Satu Mare, pcvirag@gmail.com

ABSTRACT: In 1874 the system of the census changed completely. Changes happened in the harmony with the Joseph II’s reforms. For the first time in Hungary’s history, the noble population was part of the enumeration therefore, this was the first “modern” population census. At the same time, not only the target population but the whole content, method and practice of the census changed entirely. Civil authorities counted the inhabitants in parallel with military ones settlement by settlement and household by household. In the course of the registration each household has got an own sheet containing data of household members: name, age (only in the case of males), qualification (position in the household, socio-professional status, stature and other physical character in the case of males etc.). At the same time, enumerators had to classify people into prescribed categories relating to sex, marital status, some socio-professional categories, indicating the character of their stay and the permanent absence of the household members. For females, only their marital status and foreign status had to be signed. Special sheet, much simpler household, contained the data of Israelite population. Situated in a depression area, delimited by the Oas and Gutai Mountains, wet by the Tur, Lechincoara and Talna, the Oas Region was special for the Satu Mare County. The biggest localities were Negresti, Camarzana, Certeze and Bixad, the latter also being famous for the monastery that was operating on its border. The main occupations were agriculture (livestock and fruit farming) and mining.

KEYWORDS: Oas, population, occupation, mining, localities

REZUMAT: În 1874 sistemul de recenzare a suferit mai multe modificări care au fost strâns legate de reformele lui Iosif al II-lea. Pentru prima dată în istoria Ungariei, nobilii au fost recenzați, motiv pentru care recensământul iosefin a fost considerat primul recensământ modern din această zonă. Față de anii precedenți, au fost schimbate conținutul, metoda și punerea în aplicare a numărării populației. Autoritățile civile și militare au pus recenzat locuitorii din fiecare localitate și gospodărie. În timpul recenzării fiecare gospodărie avea un tabel separat care cuprindeau date despre membrii unei gospodării: nume, vârstă (numai pentru bărbați), calificarea (poziția în cadrul gospodăriei, statutul socio-profesional, statura și alte caractere fizice în cazul bărbaților etc.). În același timp, recenzorii au clasificat persoanele în categorii prescrise legate de sex, stare civilă, unele categorii socio-profesionale, indicând caracterul șederii lor și absența permanentă a membrilor gospodăriei. Pentru femei a fost notat doar starea civilă și dacă era venită din alte zone. Un table mult mai simplu cuprindea întrebări pentru populația evreiască. Situată într-o zonă depresionară, delimitată de Munții Oaș și Gutâi, udată de Tur, Lechincioara și Talna, Țara Oașului reprezenta pentru comitatul Satu Mare o regiune specială. Localitățile cele mai mari erau Negrești, Cămârzana, Certeze și Bixad, aceasta din urmă fiind renumită și pentru mănăstirea care își desfășura activitatea în hotarul său. Principalele ocupații erau agricultura (creșterea animalelor și pomicultura) și mineritul.

CUVINTE CHEIE: Oaș, populație, ocupație, minerit, localități.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X