Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

DAN ANGHEL, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, e-mail: dnanghel@yahoo.com

ABSTRACT: The study proposes to illustrate the methods used at mounting some bowls with stand belonging to Vinća and Petrești cultures. Approach was made from the perspective of identifying the nature of traces of manufacturing process evident in the break or structure of ceramic vessels, outcomes of observations being confirmed by paleotechnological experiments. Outcomes identified both usage of more mounting methods in the same type of vessel, as well attempts of prehistorical potters to oppose certain technological vices that may appear within the process of making ceramics.

 KEYWORDS: bowls with stand; modelling; technological vices; paleotechnological experiment.

 REZUMAT: Studiul își propune să ilustreze metodele utilizate pentru realizarea unor vase cu picior aparținând culturilor Vinća și Petrești. Abordarea a fost făcută din perspectiva identificării naturii urmelor procesului de realizare evident în ruptura sau structura vaselor ceramice, rezultatele observațiilor fiind confirmate prin experimente paleotehnologice. Rezultatele au identificat atât utilizarea mai multor metode de asamblare la același tip de vas, cât și încercări ale olarilor preistorici de a preveni anumite vicii tehnologice care pot apărea în procesul de realizare a ceramicii.

 CUVINTE-CHEIE: vase cu picior; modelare; vicii tehnologice; experiment paleotehnologic.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X