Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

EMANOIL PRIPON, The County Museum of Art and History, Zalău, Sălaj County, str. Unirii, nr. 9, Zalău, Sălaj , e-mail: emanoilpripon@yahoo.com 

ABSTRACT: The paper presents aspects related to the restoration and conservation operations of some ceramic surfaces painted with a mix from birch bark tar and natural bitumen (birch bark tar is predominant). The composition of the pictorial layer was determined by GC-MS analysis (gas chromatography coupled with mass spectrometry) and FT-IR (Fourier transform – infrared spectroscopy). The restoration operations consisted of light brushing on small surfaces of painted ceramics or with paint traces with Paraloid B 72 dissolved in toluene. After the deposits were emolliated, the soil was removed from the surface of the painting layer. The application of the Paraloid B 72 layer had a dual role: to emulate soil deposits and to fix the pictorial layer.

 KEYWORDS: restoration; Neolithic painted ceramic; natural bitumen; birch bark tar; Paraloid B 72.

 REZUMAT: Lucrarea prezintă aspecte legate de operațiunile de restaurare și conservare a unor suprafețe ceramice pictate cu mixtură de gudron din coajă de mesteacăn și bitum natural (gudronul din coajă de mesteacăn este preponderent). Compoziția stratului pictural a fost determinată prin analiza GC-MS (cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă) și FT-IR (spectroscopie in infraroșu cu transformată Fourier). Operațiunile de restaurarea au constat in pensularea ușoară pe suprafețe reduse de ceramic pictată sau cu urme de pictură cu Paraloid B 72 dizolvat in toluen. După emoliere depunerilor, a urmat indepărtarea solului pană la suprafața stratului de pictură. Aplicarea stratului de Paraloid B 72 a avut un dublu rol: de emoliere a depunerilor de sol și fixarea a stratului pictural.

 CUVINTE-CHEIE: restaurare; ceramică neolitică pictată; bitum natural; gudron din coajă de mesteacăn; Paraloid B 72.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X