Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

ADELA BÂLTÂC,  Muzeul Național de Istorie a Romaniei, email: adelabaltac@yahoo.com

ALINA STREINU, Muzeul Municipiului București, email: musatalina@yahoo.com

ALEXANDRA DOLEA, Osterreichische Akademie der Wissenschaften – Osterreichisches Archaologisches Institut, email: alexandra.dolea@oeai.at

ABSTRACT: Due to the invasive construction of the Orăștie – Sibiu Motorway 1 (section 1 Orăștie – Sebeș) preventive archaeological excavations were held from March to October 2012 at Șibot-In Obrej. They highlighted a habitat from Roman times, both in the residential area (settlement) and the adjacent funerary area (necropolis), preliminary dated to the 2nd century and the first half of the 3rd century. Among the numerous discoveries there are 14 pottery kilns in various stages of preservation. Typologically all of these fall into the category of circular kilns with two subtypes: with the oven floor supported by a central pillar (8) and kilns with pillar and fire-bars made of clay (2). The ceramic material found in the kilns can be divided into cooking pots (the largest category), drinking vessels, rarely for serving, and specific vessels (turibula, mortaria and dolia). The analyzed ceramic material finds analogies especially in Pannonia and can be dated in the post conquest period to the third quarter of 2nd century AD. In situ observations indicate that the kilns functioned only in the first stage of settlement. Most likely, the development of the ceramic production center in Apulum resulted in the abandonment of the local production at Șibot-In Obrej.

 KEYWORDS: Roman settlement, kilns, cooking and table ware, local production.

 REZUMAT: Datorită construcției Autostrăzii Orăștie – Sibiu 1 (secțiunea 1 Orăștie – Sebeș), s-au desfășurat săpături arheologice preventive din martie pană in octombrie 2012 in punctul Șibot-In Obrej. Cercetările au evidențiat habitatul din epoca romană, atat in zona rezidențială (așezarea), cat și in zona funerară adiacentă (necropola), datate preliminar in secolul al II-lea și prima jumătate a secolului al III-lea. Printre numeroasele descoperiri se numără 14 cuptoare de olărit, in diferite etape de conservare. Din punct de vedere tipologic, toate acestea se incadrează in categoria cuptoarelor circulare, cu două subtipuri: cu podeaua cuptorului susținută de un stalp central (8) și cuptoare cu stalp și bare de foc din lut (2). Materialul ceramic descoperit in cuptoare poate fi impărțit in vase de gătit (cea mai mare categorie), vase de băut, rareori destinate servirii și vase specific (turibula, mortaria și dolia). Materialul ceramic analizat găsește analogii in special in Pannonia și poate fi datat in perioada de după cucerirea romană pană in al treilea sfert al secolului al II-lea d. Hr. Observațiile in situ indică faptul că cuptoarele au funcționat doar in prima etapă din existența așezării. Cel mai probabil, dezvoltarea centrului de producție ceramică din Apulum a dus la abandonarea producției locale de la Șibot-In Obrej.

 CUVINTE-CHEIE: așezare romană; cuptoare; vase de bucătărie și de servit; producție locală.

Full Text: PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X