Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

 

SANDA BĂCUEȚ CRIȘAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău, e-mail: sandabacuet2001@yahoo.ro

MIHAI CONSTANTINESCU, Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer”, București, e-mail: mihaic2005@yahoo.com

 

ABSTRACT: The archaeological research carried out in the last 20 years brought to the identification of numerous cremation and inhumation graves assigned to the Neo-Eneolithic period, graves that were presented over the past years in the specialized literature. In 2018, a part of these graves were analyzed from an anthropologic perspective, the results being briefly valorized in the present study. Even if not all the graves couldn’t be studied due to their poor skeletal conservation, those which who could be studied shows with no doubt that within the Suplac communities the cremations was practiced in parallel with the inhumations, the lack of discoveries from other sites being most probably only a state of research. Also, on the base of three cremation graves from Suplacu de Barcău/Porț “Corău” were identified certain elements of the funerary ritual and were highlighted two types of depositions (pit and cinerary urn), slightly different in terms of chronology. Even if we have a single grave of a female, even in this case it could be observed small differences of the funerary ritual: urn deposition without inventory or red ochre.

 KEYWORDS: graves; cremation; inhumation; anthropological analysis

 

REZUMAT: Cercetările arheologice din ultimii 20 de ani au dus la identificarea a numeroase morminte de incinerație și inhumație atribuite neo-eneoliticului, morminte prezentate de-a lungul anilor în literatura de specialitate. În anul 2018 o parte acestora au fost analizate și din punct de vedere antropologic, rezultatele fiind prezentate pe scurt în studiul de față. Chiar dacă nu toate mormintele au putut fi studiate din cauza proastei conservări a resturilor scheletice, cele care au putut fi analizate arată fără urmă de îndoială că la nivelul comunităților de tip Suplac s-a practicat ritul incinerației în paralel cu cel al inhumației, lipsa descoperirilor în alte situri cercetate putând ține doar de nivelul cercetărilor arheologice. De asemenea pe baza a trei morminte de incinerație de la Suplacu de Barcău/ Porț ”Corău” au putut fi identificate anumite elemente ale ritualului funerar și au fost puse în evidență două tipuri de depuneri (în groapă și urnă) diferențiate ușor cronologic. Chiar dacă avem un singur mormânt atribuit unei femei și în acest caz au putut fi observate mici diferențe legate de ritualul funerar: depunere în urnă, fără alte elemente de inventar și lipsa impregnării cu ocru roșu.

 CUVINTE-CHEIE: morminte; incinerație; inhumație; analize antropologice.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X