Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

ANDREEA DRĂGAN, The Institute of Archaeology and Art History in Cluj-Napoca, The Romanian Academy, e-mail: andreea.dragan@yahoo.com

ABSTRACT: In 2005, the Universities of Marburg, Heidelberg and Jena along with the Xántus János Museum (today Rómer Flóris Museum of Art and History) began a collaborative archaeological project with the financial support of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). The project applied multidisciplinary methods focused on the Little Hungarian Plain, in order to obtain archaeological and palynological data about the cultural changes occurring at the beginning of the first millennium in the territory of deserta Boiorum (Pannonia). The surveys conducted revealed, amongst other, traces of Late Iron Age (Early and Middle La Tene) habitation which included glass objects representing costume elements (two bracelets and a finger-ring). Despite being only a few, the glass finds contribute to the chronology of the sites and the understanding of the contacts established by the Late Iron Age communities from Western Transdanubia, an area where very little is known about La Tene glass finds.

 KEYWORDS: Late Iron Age; La Tene; deserta boiorum; Transdanubia; glass jewellery.

 REZUMAT: Începând cu 2005, Universitățile din Marburg, Heidelberg și Jena din Germania și Muzeul Xántus János (azi Muzeul de artă și istorie Rómer Flóris) din Győr au desfășurat un proiect de colaborare arheologică finanțat de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). În cadrul proiectul au fost derulate cercetări interdisciplinare concentrate pe Kisalföld (Mica câmpie maghiară) cu scopul de a de a obține informații arheologice și palinologice despre schimbările culturale de la începutul mileniului întâi în teritoriul deserta boiorum (Pannonia). Cercetările au scos la iveală urme de locuire datând din a doua epocă a fierului (La Tene timpuriu și mijlociu), inclusiv mai multe elemente de costum din sticlă (două brățări și un inel). În pofida numărului redus, aceste piese contribuie la cronologia siturilor și înțelegerea contactelor stabilite de comunitățile celei de-a doua epoci a fierului în vestul Transdanubiei, o regiune în care se cunosc foarte puține despre obiectele de sticlă de tip La Tene.

 CUVINTE-CHEIE: a doua epocă a fierului; La Tene; deserta boiorum; Transdanubia; podoabe din sticlă.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X