Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

ANA CRISTINA HAMAT, Muzeul Banatului Montan Reșița, e-mail: anahamat@yahoo.com

HORAȚIU COCIȘ, Muzeul Județean de Istorei și Artă Zalău, e-mail: hcocis12@gmail.com

ABSTRACT: The article brings into discussion a number of six rings from the type of key ring with fretwork and cruciform symbol. The artefacts were made of bronze, in mould and have a massive circle that has a plate on the top, on which is pierced a cross with equal arms. The rings were discovered at Praetorium-Mehadia, Izvoarele, Sacoșul-Turcesc, and in an unknown place in Caraș-Severin-Caraș River valley (one artefact) and Porolissum (two artefacts). Unfortunately, the context of the discovery is preserved only in one of the cases, for the piece discovered near the Izvoarele-basilica, the rest of the rings came from the old collections (Wesselenyi-Teleki collection, the Jibou school collection or Blaj collection), but five out of six pieces come from the area of the Roman border or its proximity. As for the chronological framing, our pieces are dated in the period between the 2nd century and the beginning of the 4th century AD; this period cannot be restricted due to the lack of data on the context of discovery. Among the known information, in the case of the rings from Praetorium-Mehadia, the one found on the Caraș River valley and the two rings from Porolissum, it is known that they came from the military environment and therefore there is a strong possibility that they were used by military personnel. Due to the cruciform symbol on the ring plate in the Romanian tradition, based on archeological bibliography, it was believed that this type is used by the first Christians. Due to the recent research, today we know that this type of ring has nothing to do with the Christian religion, the rings being most likely used as keys or at most a social marker for the wearer.

 KEYWORDS: Roman Empire; Dacia; jewelry; key ring; 2nd-3rd centuries AD.

 REZUMAT: Articolul aduce in discuție șase inele incadrate in tipul inelului cheie cu placă traforată, cu model cruciform. Piesele au fost lucrate din bronz, in tipar și au o verigă masivă care are pe partea superioră o placă, pe care este traforată o cruce cu brațele egale. Ele au fost descoperite la Praetorium- Mehadia, Izvoarele, Sacoșul- Turcesc, intr-un loc necunoscut din Caraș- Severin- valea raului Caraș (cate o piesă) și la Porolissum (două piese). Din păcate, contextul de descoperire se păstrează doar in cazul piesei descoperite in apropierea basilicii de la Izvoarele, restul pieselor provin din colecții vechi (colecția Wesselenyi- Teleki, colecția școlii din Jibou sau colecția Blaj), insă cinci din șase piese provindin zona graniței romane sau din proximitatea acesteia. Ca și datare, piesele noastre se incadrează in perioada cuprinsă intre secolul al II-lea și inceputul secolului al IV-lea, perioada neputand fi restransă datorită lipsei informațiilor asupra contextului de descoperire. Printre informațiile cunoscute, in cazul inelelor de la Praetorium- Mehadia, a celui descoperit pe valea raului Caraș și a celor două piese de la Porolissum, se știe că acestea provin din mediul militar și prin urmare există posibilitatea ca ele să fi fost folosite de către bărbați, posibil militari. Datorită simbolului cruciform de pe placa inelului, in bibliografia arheologică romanească s-a crezut că acest tip este folosit de către primii creștini. Datorită cercetărilor recente, astăzi știm că acest tip de inel nu are nimic de-a face cu religia creștină, piesele fiind cel mai probabil folosite ca inele cheie, sau cel mult elemente de imagine pentru purtător.

 CUVINTE-CHEIE Imperiul Roman; Dacia; bijuterii; inel cheie; secolele II-III p. Chr.

 

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X