Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

MIHAI DUNCA, Cercetător independent, Zalău, e-mail: mihaidunca2013@gmail.com

ABSTRACT: The article presents only stray finds of polished stone tools from Sălaj county: one perforated axe fragment from Horoatu Crasnei (com. Crasna); five axes, a chisel and a perforated adze from Jibou, all part of a collection held at the Cultural House of Jibou; an adze from Jibou found at the Someș shore; a core, four chisels, an axechisel, an axe fragment reused as a hammer and a refuse from Pericei – Keller tag. Except the ones from Pericei that come from a late neolithic site, all the others can not be given a cultural and chronological frame. Generally, by lack of archaeological context, we can only use these pieces as analogies, some of them being rare regarding sizes or other characteristics.

 KEYWORDS: stray lithic finds perforated axes; perforated adze; chisels; unfinished stone tools.

 REZUMAT: Articolul prezintă doar descoperiri isolate de utilaj litic șlefuit de pe teritoriul județului Sălaj: un fragment de topor perforat de la Horoatu Crasnei (com. Crasna), cinci topoare, o daltă și o teslă perforată, toate parte a unei colecții deținute de Casa de Cultură Jibou; o teslă descoperită in Jibou pe malul Someșului; un nucleu, patru dălți, un topor-daltă, un fragment de topor refolosit ca percutor și un deșeu de la Pericei – Keller tag. Exceptand descoperirile de la Pericei care aparțin neoliticului tarziu, celelalte nu pot fi atribuite cronologic și cultural. In general, din cauza lipsei contextului arheologic, putem folosi aceste piese doar ca analogii, mai ales că unele dintre ele sunt rare datorită dimensiunilor sau altor caracteristici.

CUVINTE-CHEIE: descoperiri litice izolate; topoare perforate; teslă perforată; dălți; piese litice nefinisate.

Full Text: PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X