Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

GRUIA FAZECAȘ, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, e-mail: gruia74@yahoo.com

FLORIN GOGÂLTAN, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca/Universitatea de Vest Timișoara, e-mail: floringogaltan@gmail.com

ABSTRACT: In the present article we present an updated overview concerning Middle Bronze Age sites in the Crișuri Rivers Basin. The basis of this study is the project entitled “Living in the Bronze Age Tell Settlements. A study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of the Carpathian Basin” that has been carried out between 2013–2016. First of all, a lot of field research was been involved in our attempt to identify the sites on the ground. Our goal was to clarify the confusion encountered in literature but also in classical topografic surveys. At this stage of research we identified 65 OFCC settlements, of which 18 are multilayered. Funerary discoveries are represented by eight sites comprising more than 60 individuals. In 24 sites, bronze, gold and metallurgy related objects were discovered, which consisted of 180 objects. Accounting all the sites with Middle Bronze Age discoveries has as result 76 sites with OFCC discoveries in the Crișuri Rivers Basin. Taking into account the stage of Bronze Age archaeological research carried out until now in Crișuri Rivers Basin is clearly that we are far from a clear picture. But by comparing the current state of research with the information known at the end of the last century, it is obvious the progress made.

 KEYWORDS: Middle Bronze Age; OFCC; landscape archaeology; settlements; graves; Bronze Age metallurgy.

 REZUMAT: Articolul prezintă o imagine actualizată a problemei siturilor Bronzului mijlociu din bazinul Crișurilor. La baza acestui studiu se află proiectul intitulat “Living in the Bronze Age Tell Settlements. A study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of the Carpathian Basin” derulat intre anii 2013–2016. Inițial, o serie de cercetări de teren au fost desfășurate cu scopul de a identifica siturile pe teren. Intenția noastră a fost de a clarifica confuzia intalnită in literatură dar și in informația topografică. In acest stadiu al cercetării am identificat 65 de așezări ale CCOF, dintre care 18 sunt multistratificate. Descoperirile funerare sunt reprezentate prin 8 situri insumand peste 60 de morminte. Din 24 de situri provin descoperiri de obiecte de metal (bronz, aur) sau legate de procesul metalurgic, ceea ce a insumat 180 de obiecte. In cele din urmă rezultă 76 de situri cu descoperiri CCOF in bazinul Crișurilor, dar este clar că incă suntem departe de o imagine fidelă a realității. Comparand insă stadiul actual al cercetării cu informația cunoscută la sfarșitul secolului rezultă insă un progres evident.

 CUVINTE-CHEIE: Bronz Mijlociu; CCOF; arheologia mediului ambiant, așezări; morminte; metalurgia epocii bronzului.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X