Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

ANA CRISTINA HAMAT, Mountainous Banat Museum Reșița, e-mail: anahamat@yahoo.com  

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, The County Museum of History and Art Zalău, e-mail: bacuetz@yahoo.com

ABSTRACT: In 1998, within an archaeological excavation carried out by Alexandru V. Matei in the vicinity of the auxiliary fort at Porolissum-Pomet, in the point called Sărata, were discovered two pottery kilns and the structure of the linear defensive system attributed to the military and civilian core. Along with the rest of the archaeological material valorised within the frame of the present volume, another ring attributed to the Empire’s cultural area was discovered and analysed within the present pages. The bronze ring is still preserving the carnelian gem, being decorated with the dextrarum iunctio motif. From the chronological point of view of the area but also based on the stylistic engraving characteristics, the artefact could be dated between the 2nd half of the 2nd century and middle of the next one.

 KEYWORDS: Roman Empire; Porolissum; jewellery; ring; dextrarum iunctio; 2nd–3rd centuries AD.

 REZUMAT: In 1998, intr-o cercetare arheologică realizată de către Alexandru V. Matei in apropiere de castrul auxiliar de la Porolissum-Pomet, in punctul Sărata, au fost descoperite două cuptoare de produs ceramică respective structura sistemului defensiv liniar atribuit centrului military și civil. Alături de restul materialului arheologic valorificat in cadrul prezentului volum, a mai fost identificat un inel aparținand epocii romane, analizat in prezentele pagini. Inelul de bronz păstrează incă gema de carneol, fiind decorată cu motivul dextrarum iunctio. Din punct de vedere al cronologiei zonei dar și pe baza caracteristicilor stilistice ale gravării, artefactul poate fi datat intre a doua jumătate a secolului al II-lea și mijlocul secolului următor.

 CUVINTE-CHEIE: Imperiul Roman; Porolissum; bijuterii; inel; dextrarum iunctio; secolele II-III.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X