Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLI/2019 

MONICA GUI, National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca, e-mail: monica_gui@ymail.com

HOREA POP, Zalău County Museum of History and Art, e-mail: horeapopd@yahoo.com

ABSTRACT: This paper analyses a recently found Kunzing-type pugio originating from an area situated behind the limes stretch in front of Porolissum, lacking a more exact discovery context. On this occasion, the other four daggers of this type previously found on the territory of Roman Dacia were readdressed and discussed in a larger context. Based on close analogies it was possible to tentatively date the new find to the late Antonine period, as well as to assign it to a group which might have been manufactured in the same workshop. Of special note is the fact that its overall shape, size and, more importantly, construction peculiarities are paralleled by some of the daggers included in the well-known Kunzing iron hoard from Raetia.

 KEYWORDS: pugio; Roman battle dagger; Dacia Porolissensis; Roman military equipment; Kunzing hoard.

 REZUMAT: Prezentul articol analizează un pugio de tipul Kunzing descoperit recent intr-o zonă situată in spatele sectorul de limes din fața complexului de la Porolissum. Cu această ocazie celelalte patru pumnale de același tip cunoscute din provincia Dacia au fost reluate și discutate intron cadru mai amplu. Pe baza unor analogii foarte appropriate a fost posibilă datarea preliminară a piesei eventual in perioada antonină tarzie, precum și atribuirea ei unui grup de pugiones care ar fi putut fi produse de către același atelier. Este de remarcat că prin formă, mărime și mai ales prin unele particularități de construcție, pumnalul de față iși găsește paralele exacte in unele din specimenele incluse in binecunoscutul depozit de obiecte de fier de la Kunzing, din Raetia.

 CUVINTE-CHEIE: pugio; pumnal roman de luptă; Dacia Porolissensis; echipament militar roman; depozitul de la Kunzing.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X