Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

MARCELA BĂBĂNAȘ, Muzeograf în cadrul secției de Artă a M.J.I.A.Z.; email: marcela.babanas@muzeuzalau.ro

ABSTRACT: This article aims at revealing the realities marking the museographic and artistic life during the Communist era-secluded under the cult of personality of Nicolae Ceaușescu. During the 1980s, the cult of personality reached a high level that it would be di‑cult to imagine today, an actual industry was developing around the dictator, that further marked the growth of several institutional, cultural and social structures that were playing a significant role in shaping the public education in Romania. The present article attempts to unveil the realities that dictated the development of museographic and artistic life subordinated to Nicolae Ceaușescu’s imagine. Many specialists agree that the beginning of this phenomenon – the cult of personality – should be analyzed during Nicolae Ceaușescu’s visit in China and North Coreea. Other researchers suggest that is because of the high mediatisation, this visit is considered now as it has triggered the cult of personality but, in reality, its roots should be searched a lot earlier, as the cult of personality was not designed by Nicolae Ceaușescu. The sources of the cult of personality seem to origin inside of an activist group, who would then presume the benefices that they would use by glorifying the dictator from Bucharest. This paper focuses on answering some of the questions of those who haven’t faced directly the Communist regime from Romania. What has truly happened inside the museums and museographic life subordinated to the phenomenon known as „the cult of personality”? Was there any connection between arts and politics and how exactly this relation evolved?

KEYWORDS: museography, art, museum, the cult of personality.

REZUMAT: Articolul de față se dorește marcarea unor realități care au influențat viața muzeografică și artistică în perioada regimului comunist, staționată sub egida cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Prin anii ‘80 cultul personalității a atins cote greu de imaginat în ziua de astăzi, dezvoltându-se o adevărată industrie în jurul dictatorului, ceea ce a marcat evoluția unor structuri instituționale, culturale și sociale cu rol semnificativ în modelarea educației publice în România. În structura articolului s-a dorit surprinderea unor realități care au trasat direcțiile de dezvoltare a vieții muzeografice și artistice patronate de imaginea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Mulți specialiști sunt de părere că debutul acestui fenomen – cultului personalității – trebuie căutat în vizita care l-ar fi marcat profund pe Ceaușescu, efectuată în China și Coreea de Nord. Alții sunt de părere că datorită faptului că acesta vizită a fost mediatizată mai mult, este considerată factor declanșator al fenomenului cultului personalității, dar rădăcinile ar trebui căutate mai devreme, acest cult al personalității nefiind opera lui Nicolae Ceaușescu. Germeni ai cultului personalității fiind semănați, mai degrabă, de un „front» format din activiști care au intuit beneficiile de care s-ar bucura în urma slăvirii liderului de la București. În cuprinsul lucrări s-a dorit punctarea în linii generale, a răspunsurilor la unele întrebări a celor care nu au cunoscut direct regimul comunist din România: Ce se întâmplă cu muzeele, viața muzeografică patronate de fenomenul cultului personalității? Este arta românească o înșiruire de tablouri omagiale? A existat, cum a evoluat relația dintre arte și puterea politică?

CUVINTE-CHEIE: muzeografie, artă, muzeu, cultul personalității.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X