Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

HORAȚIU COCIȘ, Zalău County Museu of History and Art, hcocis12@gmail.com

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, Zalău County Museu of History and Art, bacuetz@yahoo.com

IOAN BEJINARIU, Zalău County Museum of History and Art, bion_1867@yahoo.com

ABSTRACT: The following study capitalize an archaeological rescue excavation conducted in the Porolissum frontier area, on the surface of a watchtower. In 2002, on the occasion of building a television antenna in the area of Măgura Stânii Hill, a rescue excavation was accomplished in order to gather as much information as possible about a watchtower already affected by anthropogenic interventions. Resuming the older discussions about the watchtowers from this area, we want to underline from the beginning that there were two structures on the top of the hill, one of them being fully destroyed by the construction of the television tower, around 1975; the second one, which is the subject of the present pages, is located almost 150 m north from the first one. The circular structure represent the ruins of a highly strategic watchtower, a key point of the visibility pattern from Porolissum area. Nevertheless, the surveillance role of this watchtower is just a side of the story, the extended excavation revealing a glimpse on the outpost life of the detached soldiers, with a special look on the cooking/eating habit. By presenting the aspects concerning the architecture of the watchtower, we underscore the fact that we are dealing with a circular structure, built in a technique that included a stone foundation, an elevation made mostly of bricks and a wooden rooftop, covered with tegulae and imbrices.

KEYWORDS: Roman frontier; Roman watchtower; circular structure; rescue excavation.

REZUMAT: Prezentul studiu valorifică o săpătură de salvare realizată în zona frontierei de la Porolissum, pe suprafața unui turn de supraveghere. În 2002, cu ocazia construcției unei antene de televiziune în zona dealului „Măgura Stânii”, a fost realizată o săpătură de salvare pentru a aduna cât mai multe informații despre un turn de supraveghere deja afectat de intervenții antropice. Rezumând discuțiile mai vechi despre turnurile din această zona, vrem să subliniem de la început, faptul că inițial au existat două structuri în vârful dealului, una dintre ele fiind complet distrusă de construcția turnului de televiziune în jurul anului 1975; a doua, care reprezintă subiectul prezentelor pagini, este localizată la aproximativ 150 m. nord față de prima. Structura circulară reprezintă ruinele unui turn de supraveghere strategic, un punct cheie în funcționarea intervizibilității din zona Porolissum-ului. Cu toate acestea, rolul de supraveghere al acestui turn este doar o parte a poveștii, săpăturile extinse conturând un fragment din viața soldaților detașați în avanponst, cu o privire specială asupra gătitului/mâncatului. Prezentând aspectele privind arhitectura turnului, subliniem faptul că avem de-a face cu o structură circulară, construită într-o tehnică care a implicat o fundație de piatră, o elevație realizată majoritar din cărămizi și un acoperiș de lemn acoperit cu tegulae și imbrices.

CUVINTE-CHEIE: frontiera romană; turn de supraveghere roman; structură circulară; săpătură de salvare.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X