Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

HOREA POP, Zalău County Museu of History and Art, horeapopd@yahoo.com

HORAȚIU COCIȘ, Zalău County Museu of History and Art, hcocis12@gmail.com

ABSTRACT: This study brings together a series of stray finds identified on the surface of four frontier watchtowers located in the vicinity of Porolissum, some of them irremediably destroyed by forest exploitation roads, violent land clearing or treasure hunters. Identified randomly on the surface of the towers, these finds reveals us some insights of military daily life and more important, will shed a little light, though not enough, on the chronology of these minor fortifications. Placed in a wider context of the north and north-western frontier of Dacia Porolissensis, the finds, even if the archaeological context is missing, they contribute to a relatively better understanding of these military installations, especially that the archaeological research of the frontier watchtowers is quite poor. We present here mainly coins, brooches and fittings, elements of soldiers’ daily life whose chronology indicates grosso-modo that the towers are certainly in use in the 2nd and the 3rd century, with the necessary reserves on finds’ time of use.

KEYWORDS: stray finds; watchtower; frontier; Dacia Porolissensis; surface survey

REZUMAT: Studiul de față se concentrează pe o serie de descoperiri făcute pe suprafața ruinelor a patru turnuri romane din zona Porolissum, unele dintre ele fiind distruse iremediabil de drumuri forestiere, de exploatări sau de vânătorii de comori. Identificate aleatoriu pe suprafața turnurilor, descoperirile reliefează elemente ale cotidianului cazon și, mai important, fac puțină lumină, deși nu destulă, asupra cronologiei acestor fortificații minore. Plasate întrun context mai larg al frontierei nordice și nord-vestice a Daciei Porolissensis, descoperirile, deși contextul lor arheologic lipsește, contribuie într-o măsură relativă la mai buna înțelegere a acestor instalații militare, mai ales prin prisma faptului că cercetarea arheologică a turnurile de supraveghere din zona frontierei este destul de săracă. Prezentăm aici în principal monede, fibulae și aplici, elemente ale cotidianului cazon a căror cronologie indică grosso-modo o funcționare certă a turnurilor în secolele II-III, cu rezervele de rigoare asupra duratei de utilizare a pieselor.

CUVINTE-CHEIE: descoperiri de suprafață; turn de supraveghere; frontieră; Dacia Porolissensis; cercetare perieghetică.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X