Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

IOAN MUSCA, Fost muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău; email: ionutmusca@yhaoo.com

ABSTRACT: In Transylvania, a­fter the establishment of the Austro-Hungarian dualist regime (1867) and following the promulgation of the laws of denationalization, the national affirmation of the Romanians was the cultural one. Romanians from the entire monarchy have created for this purpose cultural organizations: associations, educational and women meetings, casinos, cultural societies, choral meetings, craft­smen associations, etc. Historically, on the territory of Salaj, such organizations have been activated, most of them having their headquarters at Şimleu Silvaniei. The work of some was the subject of scientific research (the Greek-Catholic Vicariate, the Astra divide, the „Romanian Women’s Salaried Reunion”), others were partially researched (the „Romanian Teachers’ Meeting”). creation of a Romanian theater fund).

KEYWORDS: Şimleu Silvaniei, the Astra divide, Thee Reunion of the Romanian women from Sălaj, The Reunion of the Romanian teachers from Sălaj, the Romanian Casinos

REZUMAT: În Transilvania, după instaurarea la putere a regimului dualist austro-ungar (1867) și ca urmare a promulgării legilor deznaționalizării, calea de afirmare națională a românilor a fost cea culturală. Românii din întreaga monarhie și-au creat în acest scop organizații culturale: asociații, reuniuni învățătorești și de femei, casine, societăți de cultură, reuniuni corale, asociații meșteșugărești, etc. Pe teritoriul Sălajului istoric au activat asemenea organizații, majoritatea lor având sediul la Șimleu Silvaniei. Activitatea unora a făcut obiectul unor cercetări științifice (Vicariatul greco-catolic, despărțământul Astrei, «Reuniunea Femeilor Române Sălăjene»), altele au fost cercetate parțial («Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni»), activitatea altora n-a fost cercetată (Casina română, Societatea pentru crearea unui fond de teatru român).

CUVINTE-CHEIE: Șimleu Silvaniei, despărțământul Astrei, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene, Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, Casina română.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X