Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

DĂNUȚ POP, Doctor în istorie; fost cercetător științific în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău; în prezent șef Serviciu în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj; email: popdnt@yahoo.com

ABSTRACT: On November 11, 1947, Iuliu Maniu, president of the National Peasants’ Party and one of the makers of the Great Union (December 1, 1918) is sentenced to life imprisonment as a result of an unfair trial. To maintain the country’s democratic course, he opposed the government of Petru Groza, established under Soviet pressure. The 1946 parliamentary elections are falsified, favoring the Communists, and the opposition’s protests, particularly Iuliu Maniu’s ones, in addition to the Western powers who strived to cancel the elections, have remained unsuccessful. Moreover, the communist party was strenghtened as a result of the government reshuffle that followed the withdrawal of opposition representatives from the government, and on December 1, 1946 King Mihai opened the activity of the newly elected parliament, thus validating the elections. The political life of Salaj remained agitated a­er the November 1946 elections, and anti-communist propaganda continued aft­er the announcement of the “official” results. The most aggressive anticommunists were the peasants. The National Peasants’ Party and Iuliu Maniu’s activity was of great interest for the Communist Party’s leaders, because in the county there was Bădăcin, Iuliu Maniu’s hometown. The Tămădău affair, dated July 14, 1947, will lead to the dissolution of the National Peasants’ Party and the arrest of its leaders. A trial had followed, and the unfair sentence given to Iuliu Maniu, the life-imprisonment, was presented in meetings organized in net’s centers and in several villages in Salaj. It wasn’t gladly received by the residents of Salaj, as the Communists had hoped, but on the contrary, with hope, manifested in many ways, that he will soon be released. However, it wasn’t like that. The western protests, as the 1946 elections, were not taken into account, and Iuliu Maniu died in Sighet prison on February 5, 1953.

KEYWORDS: Iuliu Maniu; National Peasants’ Party; communists; falsified elections; unfair trial; sentence.

REZUMAT: La 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Țărănesc și unul din făuritorii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, este condamnat la închisoare pe viață, în urma unui proces nedrept. Pentru a păstra cursul democratic al țării el s-a opus guvernului Petru Groza, instaurat sub presiune sovietică. Alegerile parlamentare din 1946 sunt trucate în favoarea comuniștilor, iar protestele opoziţiei, ale lui Iuliu Maniu în special, pe lângă puterile occidentale pentru anularea alegerilor au rămas fără rezultat. Mai mult, partidul comunist a ieșit întărit în urma remanierii guvernamentale care a urmat retragerii din guvern a reprezentanţilor opoziţiei, iar la 1 Decembrie 1946 Regele Mihai a deschis lucrările parlamentului nou ales, validând astfel alegerile. Viaţa politică sălăjeană a rămas agitată și după alegerile din noiembrie 1946, iar propaganda anticomunistă a continuat și după anunţarea rezultatelor „oficiale” ale alegerilor. Cei mai înverșunați anticomuniști erau țărăniștii. Activitatea Partidului Naţional Ţărănesc și a lui Iuliu Maniu interesa în cel mai înalt grad conducerea partidului comunist, deoarece în judeţ exista Bădăcinul, satul lui Iuliu Maniu. Momentul Tămădău, din 14 iulie 1947, va duce la dizolvarea P.N.Ţ. și arestarea liderilor săi. A urmat procesul, iar sentinţa nedreaptă dată lui Iuliu Maniu, temniţă grea pe viaţă, a fost prezentată în adunări organizate în centrele de plasă și mai multe comune sălăjene, dar sentinţa nu a fost primită cu bucurie de sălăjeni, așa cum au sperat comuniștii, ci dimpotrivă, cu speranța, manifestată în multe moduri, că acesta va fi eliberat curând. Nu a fost însă așa, protestele occidentului, la fel ca în cazul alegerilor din 1946, nu au fost luate în seamă, iar Iuliu Maniu moare în închisoarea de la Sighet, în 5 februarie 1953.

CUVINTE-CHEIE: Iuliu Maniu, Partid Național Țărănesc, comuniști, alegeri trucate, proces nedrept, condamnare

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X