Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

ANAMARIA ELEKES, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, carstea_r@yahoo.com

ABSTRACT: The article presents the restoration of a „vessel deposition” from the Late Bronze Age, found during the excavations at Lugoj-Deva highway in the summer of 2014. It’s a pit in which were deposited 8 pots, some of them almost entire. Both the lay out of the vessels and incomplete burnt of the pits are clues that there was a ritual vessel deposition. Artifacts included along the restoration process, phases like: macro– and microscopic observations, mechanical procedures, removing deposits, consolidation and fill the missing areas.

KEYWORDS: pottery restoration; preventive archaeological excavations; Lugoj-Deva highway; Late Bronze Age; ritual „vessel deposition”.

REZUMAT: Lucrarea de faţă prezintă restaurarea unei depuneri rituale de vase ceramice aparţinând Bronzului Târziu, descoperite cu ocazia săpăturilor cu caracter preveniv de pe tronsonul autostrăzii Lugoj-Deva, în vara anului 2014. Este vorba despre un complex, o groapă, al cărui inventar arheologic consta într-un număr de 8 vase ceramice întregibile sau parţial întregibile. Întregul inventar ceramic, modul de dispunere în groapă a cestuia, precum şi arderea insuficientă a vaselor realizate special pentru o ocazie unică, sunt indicii cum că complexul ar fi o depunere rituală. Piesele au parcurs în cadrul procesului de restaurare etape precum: observaţii macro – şi microscopice, intervenţii mecanice pentru înlăturarea depunerilor, operaţiuni de consolidare şi de completare a zonelor lipsă.

CUVINTE-CHEIE: restaurare ceramică; săpături arheologice preventive; Autostrada Lugoj-Deva; Epoca Bronzului Târziu; depunere rituală

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X