Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

VALER SIMION COSMA, Cercetător științific III, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău; email: valer.simion.cosma@gmail.com

ABSTRACT: The Păscălie and the terms derived from the title of this writing were used to describe the practice of bibliomancy by Romanians from Transylvania of the eighteenth and nineteenth centuries. This article endeavour to explore the uses and functions of the Păscălie, which is an essential book used for bibliomancy by Romanian priests. I will concentrate my analysis on several documents from the final decades of the 18th century, belonging to Ioan Halmaghi, the Uniate vicar of Făgăraș. By shedding light on his notes on the Păscălie, I aim to present the attitude of the generation of Uniate clergymen educated in the spirit of Catholic reformism, and to discuss the connections between this text and divination, and also its ecclesiastical origin and role in structuring the Church calendar.

KEYWORDS: Păscălie; divination; calendar; Halmaghi; Transylvania; astrology.

REZUMAT: Păscălia și termenii derivați erau folosiți pentru a descrie practica bibliomanției de către românii din Transilvania în secolele optsprezece și nouăsprezece. Acest articol își propune să exploreze uzanțele și funcțiunile Păscăliei, carte fundamentală utilizată în practicile biliomantice de către clericii români. Analiza se va concentra asupra câtorva documente de la finalul secolului al optsprezecelea, aparținând vicarului uniat al Făgărașului, Ioan Halmaghi. Prin aducerea în lumină a însemnărilor sale despre Păscălie, îmi propun să prezint atitudinea clericilor uniați educați în spiritul reformismului catolic și să discut legăturile dintre acest text și divinație, precum și originile sala ecleziastice și rolul său în structurarea calendarului bisericesc.

CUVINTE-CHEIE: Păscălie; divinație; calendar; Halmaghi; Transilvania; astrologie.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X