Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

ATTILA SZABÓ, Șef secție Artă, Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău; email: szaboattila31@yahoo.com

ABSTRACT: Fine art has always been a good instrument of ideological expression and propaganda due to it’s major communicative values. So History of art shows people’s perception about determining themself as a community, as organised group of individuals, and, so, as a Nation. Our analysis insists upon artworks picked for a museum exhibition recently made on topic of Nationalism in Romanian Fine Arts in the Last 100 Years, showing interventions of state power in the process of creation of artworks in form of propaganda and certain ideologies promoted through theese artworks. We have chosen a suite of pieces, mostly paintings but graphic arts and a few sculptures too that show clearly how political power in the time of Communism (1965–1989) could benefit through ideological manipulation from the nationalistic/patriotic feelings of a Nation that acknowledges its own national unity on the ground of both ethnical and linguistic similarities (jus sanguinis) and of common territorial apartenence (jus soli). We enphasize on the topic of History represented in fine arts commanded by Propaganda in it’s effort of widespreading Nationalistic-Communist ideology during Ceauşescu-Regime.

 KEYWORDS: Patriotism, Specific national art properties, Ideology, Nationalism, Propagandistic Art, Ceauşism.

REZUMAT: Datorită capacităţii sporite de comunicare, arta a fost mereu un bun instrument de propagandă și de exprimare a unor ideologii. Istoria artei ne prezintă variate exemple ale percepţiei și ale determinării omului ca parte a unei comunităţi, a unei colectivitatăţi organizate, a unei naţiuni. Analiza noastră focusează asupra unor piese de muzeu selectate pentru o expoziţie de artă cu tema „naţionalism în arta românească în ultimii 100 de ani”, punând în valoare opere de artă în care se observă clar intervenţiile puterii de stat care a utilizat arta ca propagandă și expresie a diferitelor teze ideologice. Suita expoziţională ilustrează felul în care putera politică a perioadei comuniste între 1945–1989 abuzează de simţul patriotic al naţiunii și manipulează colectivitatea în interesul justificării sistemului totalitar apelând la conceptele și simbolurile determinării ca neam/naţiune a colectivului atât pe bază etnică, lingvistică cât și pe baza apartenenţei teritoriale similare. Tema prioritară a acestei propagande este istoria naţională, percepută ca fapte eroice și eroi care au pregătit nu altceva decât tocmai regimul socialist al noii orânduiri, ridicarea maselor și egalitatea socială.

CUVINTE-CHEIE: Patriotism, Specific naţional în artă, Ideologie, Naţionalism, Artă de propagandă, Ceaușism.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X