Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

OLIMPIA MUREȘAN, Muzeograf 1A, Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău; email: piamuresan35@yahoo.com

ABSTRACT: This paper is the result of a long field research. The Forest Girl or the Forest (as it is known in most of the studied areas of Sălaj) is one of the most complex representations of folk mythology. The legends and beliefs about this supernatural representation are still in progress today. With regard to the present work, through successive accumulations, the various aspects of this mythological beings could be evaluated on the basis of a number of 97 texts, some of them containing more legends, information or beliefs. Legends are variants of a relatively small number of narrative types. They nowadays fulfill the stories-warning function: they prevent young people from perceiving the danger they face when living isolated, away from home, in the space under the control of evil forces, in opposition to the domestic space of the village and the women who have born to not let her child alone that she can change her with hers.

KEYWORDS: Forest Girl; Forest; child; sons; trace.

REZUMAT: Lucrarea de faţă este rezultatul unei cercetări îndelungate de teren. Fata Pădurii sau Pădureana (cum este cunoscută în marea majoritate a zonelor studiate din Sălaj) este una din cele mai complexe reprezentări ale mitologiei populare. Legendele și credinţele despre această reprezentare supranaturală circulă până în zilele noastre. În ce privește lucrarea de faţă, prin acumulări succesive au putut fi evaluate diversele aspecte ale acestei fiinţe mitologice, pe baza unui număr de 97 de texte, unele dintre ele cuprinzând mai multe legende, informaţii sau credinţe. Legendele sunt variante ale unui număr relativ redus de tipuri narative. Ele îndeplinesc astăzi mai ales funcţia de povestiri-avertisment: îi previn pe tineri despre primejdia care-i pândește atunci când trăiesc izolaţi, departe de casă, în spaţiul aflat sub controlul forţelor malefice, în opoziţie cu spaţiul domestic al satului și pe femeile care au născut să nu-și lase pruncul singur că aceasta îl poate schimba cu al ei.

CUVINTE-CHEIE: Fata Pădurii; Pădureană; copil; feciori; urmă.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X