Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

EMANOIL PRIPON, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; e-mail: emanoilpripon@yahoo.com

ABSTRACT: Among the monetary discoveries recently entered in the collections of the History and Art County Museum of Zalău, two coins drew attention, stray finds, unique discoveries for the geographical area of Sălaj county. First there is a Dacian tetradrachma of the type Aninoasa – Dobreşti, more precisely, the Aninoasa type, discovered at Jac village, nearby ancient Porolissum, this certainly being the northernmost such discovery. The second coin brought in discussion is a siliqua minted by Constantivs II in Antiochia, the first example of its type ever found on the territory of present day Sălaj county.

KEYWORDS: Dacian tetradrachma; Aninoasa – Dobreşti; siliqua; ancient coinage.

REZUMAT: Printre descoperirile monetare intrate recent în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, se remarcă două monede descoperite întâmplător, cu caracter de unicat pentru arealul geografic al judeţului Sălaj. Prima dintre ele este o tetradrahmă dacică de tip Aninoasa – Dobreşti, mai exact de tipul Aninoasa, descoperită în satul Jac, în apropierea anticului Porolissum, fiind cu certitudine cea mai nordică descoperire de acest fel. Cea de-a doua monedă prezentată este o silicva emisă de Constantivs II în Antiohia, primul nominal de acest tip descoperit pe actualul teritoriu al județului Sălaj.

CUVINTE-CHEIE: tetradrahmă dacică; Aninoasa – Dobreşti; siliqua; moneda antică.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X