Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

GABRIEL MOISA, Prof. univ. dr. la Universitatea Oradea, email: gabimoisa@hotmail.com

ABSTRACT: The National Liberal Party was one of the most important political parties of modern Romania. It was founded on May 24, 1875 and was the one who, along with the Conservative Party until 1918, dominated the political life of the Old Kingdom. A­er 1918, under the conditions of the establishment of Great Romania, things evolved rapidly for this political formation, having to expand its territorial organizations in the new Romanian historical provinces that were part of the Romanian state. The Bihor National Organization of the National Liberal Party was formed in the second half of 1920. In a very short time the structure began to be extended to the entire county, so in February 1921 the Salonta organization was established. The party’s interwar trajectory in Bihor was unmatched.

KEYWORDS: History; The National Liberal Party; Bihor county; Interwar period.

REZUMAT: Partidul Naţional Liberal a fost unul dintre cele mai importante partide politice ale României moderne. Acesta a luat fiinţă la 24 mai 1875 și a fost cel care, alături de Partidul Conservator până în 1918, a dominat viaţa politică din Vechiul Regat. După 1918, în condiţiile constituirii României Mari, lucrurile au evoluat rapid și pentru această formaţiune politică, fiind nevoită să-și extindă organizaţiile teritoriale în noile provincii istorice românești intrate în componenţa statului român. Organizaţia bihoreană a Partidului Naţional Liberal s-a constituit în a doua jumătate a anului 1920. În foarte scurt timp s-a început extinderea structurii la nivelul întregului judeţ, astfel încât în februarie 1921 s-a constituit organizaţia de plasă Salonta. Traiectoria partidului in perioada interbelică în Bihor a fost neegalată.

CUVINTE-CHEIE: Istorie; Partidul Național Liberal; județul Bihor; perioada interbelică.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X