Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

IOAN BEJINARIU, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău; e-mail: bion_1867@yahoo.com

ABSTRACT: In June 2017 few bronze artefacts (5 pieces) were discovered with a metal detector around Panic village, in a place called „Pădurea Bichișel / Bichișel Forest”. Few months later, durind a field evaluation other five new objects have been found. All the pieces were scattered on an area of about 10 m2 but the original place where they were deposited could not be identified. At a certain distance to the west of the place of discovery were identified three mounds, possibly tumuli. Finally the bronze hoard consisted of 10 pieces: sickles (one entire and three other fragments), a fragmentary socketed-axe with two small objects inside (fragment of a small chisel or awl and a small fragment of another piece) and fragments of raw material remaining after casting process. Is a bronze hoard characterized by the combination of tools – raw material. Together the 10 pieces have the weight of around 200 grams. On most of the artefacts there are traces of actions (blows and bending) meant to fragment them. The degree of fragmentation is medium one. Undoubtedly, the most interesting piece is the socketedaxe having two other pieces in the hole inserted. Also, this practice can be observed to spearhead, socketed-axes and winged-axes. This kind of discoveries, sometimes named „miniature-hoard” appear at the earliest in Central Europe (including the Carpathian Basin) during Ha A phase, while the archaeological contexts of those from Western Europe and UK are more recent (Ha B phase). Our bronze hoard, from Panic village can be dated in Ha A period.

KEYWORDS: north-western Romania; Bronze hoard; Late Bronze Age; „miniature hoards”; sickles; socketed-axe.

REZUMAT: În vara anului 2017 au fost descoperite cateva piese de bronz de către un cetățean în zona satului Panic, în locul numit „Pădurea Bichișel”. Ulterior a fost demarată o evaluare de teren și alte cinci obiecte au fost descoperite. Obiectele de bronz se pare că erau împrăștiate pe o suprafață de circa 10 m2 , însă locul inițial al depunerii de bronzuri nu a putut fi identificat. Spre vest, la o anumită distanță de locul descoperirii se află trei movile, probabil tumuli. Depozitul constă din 10 piese: o seceră întreagă și alte trei fragmente, un celt fragmentar în interiorul căruia fuseseră introduse alte două mici obiecte, precum și fragmente ce provin de la resturi de turnare. Depozitul se caracterizează prin asocierea unelte – materie primă. Împreună piesele cântăresc circa 200g. Pe majoritatea se observă urme de fragmentare, lovire și îndoire. Gradul de fragmentare este unul mediu. Fără îndoială piesa cea mai interesantă este fragmentul de celt în care au fost introduse alte două mici piese, o practică care a mai fost sesizată mai ales în cazul unor vârfuri de lance, celturi ori topoare cu aripioare. Acest gen de descoperiri, uneori denumite „depozite – miniatură” apar cel mai devreme în Europa Centrală (inclusiv Bazinul Carpatic) în etapa Ha A, în timp ce contextele arheologice cu asemenea descoperiri din Europa de vest și Marea Britanie sunt mai recente (Ha B). Depozitul de la Panic se datează în perioada Ha A.

CUVINTE-CHEIE: nord-vestul României; depozit de bronzuri; Bronz târziu; „depozite miniaturale”; seceri; celt

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X